Transport & logistiek

Hoe houdt u flexibiliteit in afspraken met uw klanten?

Harmke de Hoop - Willems
Door:
insight featured image
Maakt u als ondernemer in de transportsector (prijs-)afspraken met uw afnemers? Ook voor de langere termijn? Het is in deze tijd van snel bewegende marktomstandigheden verstandig hier flexibiliteit in te houden. Hoe doet u dit?
Onderwerpen

Hoe legt u flexibiliteit vast?

U wilt uw klanten voor langere tijd aan u binden en stelt daarom goede dienstverlening beschikbaar en zet u in om de gevraagde services tijdig te leveren. Uw klant kan op u rekenen. 

Door een raamwerkovereenkomst voor langere duur bindt u de klant een langere tijd. Neem hier ook uw algemene voorwaarden op. Zo schept u een kader waarbinnen u met uw klant zakendoet. Regel hierin bepaalde zaken, zoals prijzen, niet te gedetailleerd. Kom juist samen met uw klanten overeen hoe jullie bepaalde onderwerpen steeds flexibel herzien.  

Schep vanaf onderhandelingen al duidelijkheid

Benoem de gewenste flexibiliteit ook in de onderhandelingen. Garandeer uw prijzen steeds voor een  beperkte periode (kwartaal of maand) en geef aan dat u de prijzen opnieuw bespreekt na afloop van die periode. Leg dit uiteindelijk ook vast in uw Algemene Voorwaarden. Zo springt uw organisatie makkelijker in op de huidige snel veranderende marktomstandigheden. 

Leg ook flexibele afspraken goed vast!

Leg de afspraken met uw klanten goed vast en sta daarbij ook open voor flexibele regelingen. Twijfelt u over de vastlegging van afspraken?

Neem contact met ons op