Drs. Max van Rijssel Partner (RA) Rotterdam +31 (0) 88 676 9466

Max van Rijssel is de vestigingsleider van ons kantoor in Rotterdam. Hij heeft veel ervaring met de accountantscontrole van internationaal opererende organisaties. Gezien zijn affiniteit met de Rotterdamse haven en zijn ervaring met logistieke bedrijven geeft hij leiding aan de sector Transport & logistics.

Max is lid van de NBA werkgroep Environmental en Social Governance en houdt zich in dit kader dan ook intensief bezig met niet-financiële rapportages waaronder rapportages over CO2 emissies. Hij is uw gesprekpartner als het gaat om kansen en bedreigingen voor uw onderneming ten gevolge van klimaatverandering.

Als het weer het toelaat gaat hij in zijn vrije tijd graag zweefvliegen.