article banner
Tax

CFO, hebben uw werknemers recht op een jubileum- of einde dienstverband uitkering?

Edzo Boven

Heeft u aan uw werknemers een, fiscaal gefaciliteerde, jubileumuitkering toegezegd? En valt u voor uw verslaggeving onder de IFRS-richtlijnen? Dan moet u deze verplichting op grond van RJ-richtlijnen jaarlijks berekenen voor uw jaarverslag. Dit geldt ook als u een uitkering heeft toegezegd aan werknemers die de pensioenleeftijd bereiken.

'Een beste schatting' maken

Volgens de RJ-Richtlijnen dient dit 'een beste schatting' te zijn. Vaak zien wij dat gebruik wordt gemaakt van 'standaard Excel-rekensheets'. In deze rekensheets is vaak een aantal essentiële aspecten niet meegenomen, of bevatten verouderde gegevens. Is de uitkomst dan nog wel als een 'beste schatting' aan te merken?

Up-to-date software die de voorziening berekent

Grant Thornton kan voor u jaarlijks een berekening van deze voorziening opstellen. Dit doen wij met geactualiseerde software en uitgangspunten. Daarbij wordt rekening gehouden met zaken als blijf kansen en de kans op arbeidsongeschiktheid én met de levensverwachting van werknemers. Daarnaast is het mogelijk om de brutering van een uitkering mee te nemen in de voorziening, voor de gevallen waarin de uitkering niet fiscaal buiten de heffing van loonbelasting mag/kan blijven en de werkgever aan de werknemer een netto-uitkering verstrekt.

Sturen op de juiste informatie

Onze rapportage is terug te herleiden op werknemersniveau en bevat eveneens de te verwachten toekomstige uitgaven. In overleg met u kan nog meer managementinformatie in onze rapportage worden opgenomen. Tevens zijn wij in staat de 'ervaringscijfers', zoals blijf kansen en de kans op arbeidsongeschiktheid, voor u te monitoren en u hierin te adviseren.

Onze ervaring leert dat werkgevers het op prijs stellen om meer informatie te ontvangen dan alleen de stand van de voorziening per ultimo boekjaar. Zo kan de aanvullende informatie, zoals gespecificeerde betalingen van de uitgaven voor de aankomende jaren, naast liquiditeitsprognose ook nieuwe inzichten voor de HR-afdeling van uw organisatie opleveren.

Wilt u meer weten over hoe onze software u kan helpen met het maken van 'een beste schatting'? , senior pensioenadviseur.

Gerelateerde artikelen