Coalitieakkoord

Het coalitieakkoord 2024: de belangrijkste fiscale wijzigingen

Door:
Fabian Gonesh
Het coalitieakkoord 2024 de belangrijkste fiscale wijzigingen
In de nacht van 15 op 16 mei 2024 heeft het nieuwe kabinet, bestaande uit PVV, VVD, NSC en BBB, een hoofdlijnenakkoord bereikt en hun begrotingsplannen gepresenteerd. Dit akkoord legt veel nadruk op lastenverlichting en bestaanszekerheid.

Burgers kunnen aanzienlijke belastingverlagingen verwachten en het moet – als het aan genoemde partijen ligt - weer lonender worden om te werken. Daarnaast is er expliciete aandacht voor de bijdrage van ondernemerschap en het bedrijfsleven aan onze economische groei. Enkele belastingverhogingen die op Prinsjesdag waren aangekondigd, worden mogelijk gedeeltelijk teruggedraaid.

Wat betreft de fiscale regelingen zijn de belangrijkste maatregelen hieronder opgesomd:

  • Terugdraaien maatregel om de inkoopfaciliteit voor dividendbelasting af te schaffen
  • Terugdraaien maatregel om de MKB-winstvrijstelling van 12,7% naar 12,03% te verlagen
  • Verlagen tarief box 2 van 33% naar 31%
  • Verlagen tarief box 3
  • Verruimen generieke renteaftrekbeperking vennootschapsbelasting van 20% van naar 25%
  • Afschaffen verlaagd btw-tarief op logies – uitgezonderd kampeerterreinen
  • Afschaffen salderingsregeling voor klein verbruikers (met ingang van 1 januari 2027 in één keer)
  • Beperken giftenaftrek inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting en geven uit de vennootschap
  • Verhogen AWF-premie hoog (flex- en vaste contracten) met 0,1% per 1 januari 2026

De partijen verwachten ongeveer vier weken nodig te hebben om de ministersploeg samen te stellen. Het uitwerken van het hoofdlijnenakkoord en de begroting voor volgend jaar zal naar verwachting de hele zomer duren.