article banner
Belastingen

Mijn levensloopregeling eindigt bijna, wat nu?

John Boer John Boer

Als u een levensloopregeling heeft, dan staat u voor een belangrijke keuze. Eind 2021 stopt de levensloopregeling. Keert u niet bijtijds uit, dan loopt u kans dat u veel belasting betaalt over uw uitgekeerde tegoed. Zonde toch? U kunt nu al actie ondernemen. Lees meer over de gevolgen als u in één keer laat uitkeren en over de opties die u heeft!

Wat is de levensloopregeling ook alweer?

De levensloopregeling werd in 2006 ingevoerd, min of meer ter vervanging van de spaarloonregeling. U kon hierdoor fiscaal vriendelijk bruto loon opzij zetten voor bijvoorbeeld zorgverlof, studie of een sabbatical. In 2011 werd besloten de levensloopregeling alweer af te schaffen.

Heeft u levenslooprekening?

Als u een levenslooprekening heeft dan mag u, volgens de belastingregels, doorsparen tot en met 2021. Opnemen mag in de periode tot en met 2021 naar eigen behoefte. Opname is tegenwoordig ook toegestaan als u geen verlof opneemt. Op het moment dat het geld tot uitkering komt, wordt het belast (tegen het progressieve tarief in box 1). Wat u niet opneemt, valt in elk geval een dag vóór het bereiken van de AOW-leeftijd of - als dat eerder is - uw pensioenleeftijd automatisch vrij en wordt tegen het dan voor u geldende tarief belast.

Wat als ik eind 2021 nog niet alles heb opgenomen?

Wat eind 2021 nog niet is opgenomen of vrijgevallen wordt eind 2021 bij uw box 1-inkomen gevoegd en belast tegen het progressieve tarief. Heeft u nog levenslooptegoed? Kies dan nu of u het in 2020 en/of 2021 wilt laten belasten. Uiteraard kiest u het jaar (of de jaren) waar u fiscaal het meest profijt van heeft.

Besluit uiterlijk in 2021 wat u met uw levensloopregeling doet!

Als u deelneemt aan een levensloopregeling moet u uiterlijk 2021 besluiten wat u daarmee doet. Er zijn twee opties:

  • U kunt het levenslooptegoed in één keer laten uitkeren. De uitkering wordt dan bij uw overige inkomen in dat jaar opgeteld en belast met inkomstenbelasting in box 1.
  • U kunt het saldo ook gespreid over enkele jaren laten uitkeren. Dan worden de uitkeringen die u elk jaar ontvangt bij het inkomen in dat jaar opgeteld.

Nu kunt u de uitkeringen nog uitsmeren over de jaren 2020 en 2021. Daarna heeft u die keuze niet meer: het resterende tegoed wordt eind 2021 automatisch in een keer uitgekeerd.

Er zijn ook nog andere zaken waar u rekening mee moet houden

Box 3
Als u het saldo in één keer laat uitkeren, is de kans groot dat u over (een deel van) dit bedrag vermogensrendementsheffing moet betalen in box 3.

Toeslagen
Houd er rekening mee dat uw inkomen door de levensloopuitkering(en) hoger wordt. Eventuele toeslagen vallen daardoor lager uit.

Pensioentekort
Als u een pensioengat (pensioentekort) heeft, kan het verstandig zijn om dit pensioentekort aan te vullen door een aanvullend pensioen op te bouwen en het pensioengat zo te dichten.

Een pensioengat kunt u (in ieder geval voor een deel) dichten met uw levenslooptegoed. U kunt jaarlijks een jaarruimte berekening maken om te achterhalen welk bedrag u mag gebruiken om aanvullend pensioen op te bouwen. Dat bedrag mag u vervolgens inleggen op een lijfrente bankspaarrekening of lijfrenteverzekering. Deze inleg is aftrekbaar van de inkomstenbelasting, waarmee u een flink deel van de inleg via de belastingdienst terugontvangt. Met het bedrag op de bankspaarrekening of lijfrenteverzekering kunt u gaan sparen of beleggen om een extra pensioenpot op te bouwen. Na pensionering kunt u het opgebouwde bedrag via periodieke stortingen opnemen. Deze uitkeringen zijn weliswaar belast met inkomstenbelasting, maar het verschuldigde belastingtarief is meestal lager dan het inkomstenbelastingtarief dat u voor uw pensioenleeftijd betaalt (en dus ook terugontvangt).

U voorkomt hiermee dat het levenslooptegoed in een keer geheel wordt belast uiterlijk op 31 december 2021.

De tijd dringt

Over krap twee jaar stopt de levensloopregeling. Omdat het nogal wat kan uitmaken of u het saldo in een keer of gedurende 2020 en 2021 laat uitkeren, is het verstandig nu alvast een aantal berekeningen te laten maken.

Let op! Wat u met uw levenslooptegoed kan en mag, hangt niet alleen af van de hiervoor geschetste belastingregels, maar ook van de voorwaarden van uw levensloopregeling. Check daarom bij uw werkgever en/of bank of u de vrijheid heeft om te kiezen tussen een uitkering ineens en een uitkering verdeeld over een aantal jaren.

Heeft u een vraag over uw levensloopregeling? Neem contact op met onze private client adviseurs voor advies over uw vermogen.

Vermogensupdate

U wilt de juiste keuzes maken als het gaat om uw vermogen. Wij geven u graag nieuwe inzichten als het gaat om vermogensbehoud en vermogensoverdracht. Zo kunt u bepalen wat u nu en in de toekomst wilt doen met uw vermogen.

Download onze meest recente Vermogensupdate

Actualiteiten

Pauzeer voor een pitstop

Veel ondernemers, in het middenbedrijf, zijn op dit moment volledig gericht op het opbouwen van meer veerkracht in hun bedrijfsvoering. Echte veerkracht gaat verder dan overleven op de korte termijn. U moet snelheid maken om uw onderneming terug te brengen naar een groeitraject.