De regeling voor bestuur en toezicht bij verenigingen, coöperaties, onderlinge waarborgmaatschappijen en stichtingen gaat veranderen, Op 10 november 2020 is namelijk het wetsvoorstel ‘Wet bestuur en toezicht rechtspersonen’ als hamerstuk afgedaan.
Onderwerpen

Wat gaat er veranderen?

De wet leidt onder meer tot de volgende wijzigingen:

  • Het wordt mogelijk om bij verenigingen en stichtingen een raad van commissarissen in te stellen
  • Bepalingen uit het BV/NV-recht over ‘behoorlijk bestuur’ en aansprakelijkheid bij faillissement wegens onbehoorlijk bestuur gaan ook gelden voor stichtingen/verenigingen
  • Er komt een regeling voor de positie van bestuurders en commissarissen met een tegenstrijdig belang.
  • De regels voor ontslag van een stichtingsbestuurder door de rechter worden verduidelijkt.
  • Het is niet langer mogelijk om één bestuurder (of commissaris) de meerderheid van stemmen te geven (c.q. meer dan de andere bestuurders / commissarissen tezamen).

Familiestichting of Stichting administratiekantoor

Bent u nu bestuurder in een familiestichting of Stichting administratiekantoor (STAK) met meerdere bestuurders, waarvan één de overwegende zeggenschap heeft? Dan wordt deze regeling gedurende vijf jaar geaccepteerd. Een wijziging is verplicht na uiterlijk vijf jaar. Of zoveel eerder als de statuten worden gewijzigd.

Eventuele statutenwijzigingen moeten dus zo snel mogelijk worden doorgevoerd, of moeten na inwerkingtreding vijf jaar wachten. Overigens moet bij een statutenwijziging ook direct een belet- en ontstentenisregeling worden opgenomen, als dat nog niet is geregeld.

Blijf op de hoogte!

Wij geven u graag nieuwe (internationale) inzichten op het gebied van financiën, bedrijfsvoering, strategie, governance, risk, compliance en meer.