ViDA

VAT in the Digital Age: wat betekent dit voor u?

Door:
Ygrain Post
image of multiethnic young coworkers working
Eind 2022 heeft de Europese Commissie het voorstel "VAT in the Digital Age" (ViDA) gepubliceerd. Het voorstel behelst ambitieuze btw-hervormingen, waaronder een uitbreiding van de btw-aangifte via het one-stop shop (OSS) en andere maatregelen die de compliance kosten voor bedrijven moeten verlagen. Bedrijven kunnen door deze hervormingen de compliance kosten verminderen en minder snel fraude plegen. De voorgestelde veranderingen zullen met name gevolgen hebben voor internationale handel en de platformeconomie. Bent u al op de hoogte van de voorgestelde hervormingen? Wat kunt u doen om uw onderneming hierop voor te bereiden?
Onderwerpen

Voorbereiden voor ViDA  

De hervormingen zijn relevant voor bedrijven die handelen in de Europese Unie, zoals bedrijven in de transport- en logistieke sector. De vraag die deze ondernemingen zich moeten stellen is: hoe zorg ik ervoor dat ik klaar bent voor ViDA? Door onder andere onderstaande stappen te volgen, kunt u zich voorbereiden:

 • Het hebben van correcte gegevens in uw ERP/boekhoudsysteem wordt belangrijker dan ooit. Het is verstandig om de tijd te nemen om uw transactietypes te bekijken en deze correct te implementeren in uw ERP-systeem.  
 • Wij adviseren om bedrijfsprocessen te automatiseren om efficiëntie te bevorderen. Dit helpt niet alleen bij het verminderen van fouten, maar ook bij het stroomlijnen van de btw-administratie. 
 • Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat u elektronische facturen kan genereren en ontvangen volgens de EN-standaard.  

Wij hebben gemerkt dat veel bedrijven de vereiste gegevens niet gemakkelijk uit hun ERP/boekhoudsysteem kunnen halen, met als gevolg dat het maken van correcte OSS-rapporten veel tijd kost vanwege de vele handmatige wijzigingen die nodig zijn. Om dit proces efficiënter en kosteneffectiever te maken, hebben wij samen met onze afdeling Tax Technology onze OSS-tool ontwikkeld, die de vereiste wijzigingen in de gegevens automatisch uitvoert en vervolgens de vereiste OSS-cijfers opstelt. 

Vraag een demo aan

Neem contact op met één van onze adviseurs voor meer informatie over hoe u uw tax compliance uitdagingen ondervangt met de inzet van tax technology.

Grant Thornton Webinar ‘VAT in the Digital Age’ 

In het webinar, wat plaatsvond op 6 april 2023, behandelen onze experts de belangrijkste onderwerpen van de ViDA. We kijken naar de wetsvoorstellen voor ViDA en wat deze betekenen voor uw organisatie. De belangrijkste onderwerpen die zij behandelen zijn:    

 • De redenen achter de voorgestelde hervormingen 
 • Overzicht van de drie belangrijkste wijzigingen. 
  1. Realtime digitale rapportage inclusief e-facturatie. 
  2. Geactualiseerde btw-regels voor de platformeconomie. 
  3. De introductie van een verbeterde One Stop Shop (OSS) eenmalige btw-registratie in de hele EU. 
 • Het belang van het treffen van de juiste voorbereiding voor de aanstaande BTW-hervormingen. 

Kijk het webinar terug

Meer weten over ViDA? 

Wilt u meer weten over de nieuwe verplichtingen van de VAT in the Digital Age? 

Neem contact op met een van onze experts