article banner
Box 3

Welke bank geeft in 2020 de hoogste rente? De belastingdienst: 1,67%!

Dezer dagen worden de burgers die via de inkomstenbelasting jaarlijks moeten bijbetalen, weer verblijd met de voorlopige aanslag inzake 2020. Die mag u in 11 termijnen gespreid binnen het jaar betalen, te beginnen eind februari. Het alternatief is dat u de aanslag in één keer betaalt, echter wel vóór 29 februari a.s.. In dat geval geeft de belastingdienst een zogenoemde betalingskorting. Als u deze korting omrekent, is dat feitelijk een rentevergoeding van 1,67 procent.

Cijfervoorbeeld

Stel dat op de voorlopige aanslag 2020 een bedrag van 30.000 euro betaald moet worden. Bij tijdige betaling ineens geeft de belastingdienst een korting van 502 euro, zodat slechts 29.498 euro betaald hoeft te worden.

U ontvangt dus een korting van 502 euro, die u als rentevergoeding kunt beschouwen. Procentueel is deze rente 1,67 procent (te weten: 502 euro gedeeld door 30.000 euro is 1,67 procent).

Zo bezien, geeft de belastingdienst een beduidend hogere rente dan de banken. Die komen vandaag de dag niet veel verder dan nauwelijks meer dan 0,01 procent.

Hogere rente voor spaargeld?

Dus wie een hoge rente voor zijn spaargeld zoekt, doet er verstandig aan om de voorlopige aanslag over 2020 ineens te betalen en zo een mooi voordeeltje op te strijken.

Geldt dit ook voor bedrijven?

Niet alleen de burgers maar ook bedrijven krijgen binnenkort weer een voorlopige aanslag. Voor bedrijven is dat de aanslag . Ook voor hen geldt in 2020 dat zij via betaling ineens de betalingskorting kunnen benutten. In het jaar 2020 is dat helaas wel voor de laatste keer. Want per 1 januari 2021 wordt deze regeling voor bedrijven afgeschaft.

Actualiteiten

Wilt u weten welke (on)mogelijkheden box 3 heeft?

In ons box 3 thema gaan wij in op vragen die u wellicht heeft met betrekking tot box 3.

Lees onze tips

Vermogensupdate

En wilt u nieuwe inzichten rondom vermogensbehoud en vermogensoverdracht?

Lees onze vermogensupdate