Met corporate housekeeping bedoelen we het nakomen van vennootschapsrechtelijke en statutaire verplichtingen die gelden voor uw onderneming. Is uw onderneming ondergebracht in een rechtspersoon? Dan moet u aandacht besteden aan het functioneren van de rechtspersoon. Wie neemt welke besluiten en hoe moet dit gebeuren? Zijn de juiste gegevens bij het handelsregister ingeschreven? Aan welke verplichting moet uw onderneming dan voldoen? Allemaal vragen, waar wij u bij helpen. En dat niet alleen: wij nemen u ook graag het werk uit handen.

Dit doen wij:

 • Begeleiden bij oprichten van vennootschappen (inclusief stroomlijnen notariaat).
 • Verzorgen van mutaties in handelsregisters.
 • Begeleiden van statutenwijzigingen, fusies en het oprichten en liquideren van vennootschappen (administratieve kant).
 • Het archiveren van de corporate key documents.
 • UBO-registraties.
 • Deponeren van jaarrekening en (403/408) verklaringen.
 • Opstellen van volmachten.
 • Regelen van apostilles en handtekeningverificaties.
 • Updaten en/of controleren van aandeelhoudersregisters.
 • Digitaliseren van Corporate Housekeeping documenten.
 • Notuleren van diverse vergaderingen en het opstellen van aandeelhouders- en directiebesluiten.
 • In kaart brengen van de garanties, vrijwaringen en overige belangrijke bepalingen van SPA's, JVA's en APA’s, inclusief het verzorgen van tijdige reminders.

Blijf op de hoogte!

Wij geven u graag nieuwe (internationale) inzichten op het gebied van financiën, bedrijfsvoering, strategie, governance, risk, compliance en meer.

Waar kunt u ons vinden?

Dichtstbijzijnde vestiging voor u

Flemingweg 10
2408 AV Alphen aan den Rijn

Postbus 2259
2400 CG Alphen a/d Rijn