Healthcare

Internetconsultatie Besloten vennootschap met maatschappelijk doel (BVm) levert veel kritiek op

Jeroen Bos
Door:
insight featured image
Naar aanleiding van de aangeboden internetconsultatie met daarin de wettelijke regeling voor een besloten vennootschap met maatschappelijk doel (BVm) zijn veel reacties binnengekomen. De wettelijke regeling geldt volgens de aanzet ook voor de zorgsector. De consultatie is inmiddels op 7 mei 2021 gesloten. Wat is het doel van deze regeling en welke vragen roept dit op?
Onderwerpen

Doel

Het doel van de beoogde wettelijke regeling is de erkenning en betere herkenning van maatschappelijke ondernemingen, waaronder gezondheidszorg, cultuur en welzijn, die toebehoren aan een besloten vennootschap. Deze regeling maakt het mogelijk dat u aan de naam ‘BVm’ mag toevoegen zodat het met name voor zakelijke relaties duidelijk is dat voor deze onderneming het maatschappelijke doel boven het uitkeren van winst aan aandeelhouders gaat. Zo komt een BVm in een beter daglicht te staan bij opdrachtgevers, financiers en andere partijen.

Kwalificatie

Een BVm is geen nieuwe rechtsvorm. Het is een gewone besloten vennootschap die aan de gebruikelijke eisen voor een BV moet voldoen. Het bestuur verklaart wel bij de notaris dat de BV onvoorwaardelijk kwalificeert als maatschappelijke onderneming en de statuten moeten als zodanig zijn ingericht. Dit houdt bijvoorbeeld in dat uit de statuten moet blijken dat het maatschappelijk doel voorop staat, waarbij de BVm bijvoorbeeld winst en een liquidatie overschot primair aanwendt voor dat maatschappelijke doel. Ook is er de mogelijkheid tot verzet voor belanghebbenden bij een fusie of een splitsing met een niet-BVm. In de notariële akte die de verklaring van het bestuur van de BV bevestigt, moet de notaris verklaren dat de statuten in overeenstemming zijn met de eisen van de BVm-wet.

Reacties consultatie

Er is nog wel de nodige kritiek op de beoogde regeling. Onder andere de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA), de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) en de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) reageerden in de consultatie fase.

De NOvA en de KNB geven aan dat de regeling, die vooral nog heel algemeen is zonder concrete wettelijke bepalingen, voor verbetering vatbaar is. Zij vragen zich af waarom de ‘m-status’ alleen voorbehouden is aan de BV: “Het op voorhand terzijde schuiven van andere rechtsvormen, waarbij vooral kan worden gedacht aan de stichting en de coöperatie, doet volgens de (NOvA en KNB) geen recht aan de belangrijke maatschappelijke economische rol die ook deze rechtsvormen (kunnen) vervullen. Stichtingen en coöperaties worden al van oudsher gebruikt om sociale en maatschappelijke activiteiten te ondernemen”.

De NOB komt ook nog met de nodige aanbevelingen en vragen. Zij willen graag dat de ANBI-status wordt toegekend aan de BVm.

Vervolg

Zoals hierboven vermeld is de internetconsultatie reeds afgesloten. Het is nog de vraag wat de wetgever doet met de beoogde regeling en of en hoe de wetgever de voorgestelde verbeteringen verwerkt. Uiteraard houden wij de ontwikkelingen voor u in de gaten.

Vragen?

Heeft u vragen over dit onderwerp? .