article banner
Tax

Pensioen in de uitzendbranche: niet eens zo een vreemde keuze?

Edzo Boven

De wachttijd van zes maanden die geldt in de pensioenregeling voor de uitzendbranche moet geschrapt worden, aldus de PvdA*. Uitzendkrachten bouwen, door deze wachttijden, over de eerste zes maanden van hun dienstverband geen pensioen op. Met een lager pensioen als gevolg. Dit voorstel is, mede gezien de hoogte van de pensioenpremies en pensioenopbouw binnen de uitzendbranche, op zich een aardig idee. Lees de voordelen voor u als werkgever in de uitzendbranche.

Verplicht deelnemen aan pensioenregeling

Deelname aan de pensioenregeling in de uitzendbranche is verplicht voor werkgevers en werknemers werkzaam in de uitzendbranche. De pensioenregeling is ondergebracht bij Pensioenfonds StiPP. Dit pensioenfonds maakte de afgelopen jaren naam met de zogenaamde 'handhaving': het opsporen en (alsnog) aansluiten van werkgevers die nog niet aangesloten zijn, maar dit wel behoren te zijn. Dit heeft geleidt tot de nodige rechtspraak en rumoer in de branche. Is dit terecht of niet? Goede vraag!

De hiervoor genoemde 'handhaving' is voor een pensioenfonds belangrijk. Als een werknemer kan aantonen binnen de branche werkzaam te zijn geweest, is het pensioenfonds wettelijk verplicht aan deze werknemer (en ook aan hun nabestaanden) een pensioenuitkering te doen. Óók als de werkgever daarvoor geen premies heeft afgedragen! Iedere ondernemer moet erkennen dat ze graag betaald worden voor de afname van hun producten... toch?

Werkgevers proberen Pensioenfonds StiPP te ontlopen

In de praktijk leidt de handelswijze van Pensioenfonds StiPP tot antipathie tegen StiPP. Veel werkgevers proberen met alle mogelijkheden buiten het bereik van StiPP te blijven. Dit leidt veelal tot hoge advieskosten en kosten voor herstructureringen en procedures voor een rechter.

Op zich is dit vreemd. De pensioenregeling die Pensioenfonds StiPP uitvoert is immers niet eens de duurste pensioenregeling gerelateerd aan andere verplicht gestelde pensioenfondsen. Sterker nog, StiPP voert zelfs één van de goedkoopste pensioenregelingen uit. Zelfs vaak goedkoper dan de pensioentoezeggingen die werkgevers al hadden lopen voor hun werknemers.

Waarom doen werkgevers dan zo 'hun best' om buiten het bereik van StiPP te blijven? De vraag is of dit echt zo nadelig is. Ondanks alle kosten die dit met zich meebrengt, ondanks het feit dat de lopende pensioenregeling veelal duurder is dan de pensioenregeling van StiPP en ondanks dat de cao voor uitzendkrachten gevolgd moet worden. Zeker voor de doelgroep werkgevers, detacheren van hoogopgeleid personeel, die zich liever niet wenst aan te sluiten.

Voordelen voor werkgevers

Naast het kostenaspect zijn er meer voordelen die werkgevers in hun overwegingen mee moeten nemen:

  1. Omdat er een cao is hoeft er niet bij iedere wetswijziging op pensioengebied een, formeel schriftelijk, akkoord aan werknemers met een wijziging in de pensioenregeling meer gevraagd te worden. Wat - bij gebreke daarvan - kan leiden tot toekomstige discussies, procedures en aanvullend te storten hoge koopsommen. Ingeval van een verplicht gesteld pensioenfonds, volgen werkgever en werknemers iedere wijziging in deze pensioenregeling.
  2. Arbeidsvoorwaarden worden bepaald door de cao. Is dit wel zo nadelig?
  3. Werkgever hoeft niet iedere vijf jaar zijn pensioencontract met een verzekeraar 'over te sluiten of te verlengen'. Vandaag de dag scheelt dit iedere vijf jaar een aanzienlijk bedrag aan advieskosten. Ook de kosten voor het jaarlijks beheer van zo een pensioenregeling worden bespaard.
  4. Een pensioenfonds kent een vaste pensioenpremie voor werknemers, ongeacht hun leeftijd (de zogenaamde doorsneepremie). Zeker voor werkgevers met een relatief 'oud' werknemersbestand kan een pensioenfonds aanmerkelijk goedkoper uitvallen. Let wel op dat de kans groot is dat in de, nabije, toekomst deze doorsneepremie vervangen wordt door een leeftijdsafhankelijke premie. Een verzekerde pensioenregeling kent overigens op dit moment ook al een leeftijdsafhankelijke premie.

Met andere woorden: een pensioenfonds is zo slecht nog niet. Het verdient in ieder geval de overweging of aansluiting niet verstandig is, in plaats van bij voorbaat bezwaren op te werpen. Dit geldt onder andere voor ondernemingen die al in discussie zijn met StiPP, dan wel op de 'shortlist' van StiPP staan voor een handhavingsonderzoek (Waadi-inschrijving in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel).

Het is de vraag of 'zelf melden' niet verstandiger is dan het vragenformulier van StiPP af te wachten. De praktijk leert dat zelf melden over het algemeen aanzienlijk voordeliger kan zijn dan afwachten. Gezien onze praktijkervaring hierin kunnen wij u uiteraard bijstaan in het proces van advisering en begeleiding bij een mogelijke overgang.

Wilt u meer informatie over een mogelijke overgang? Neem contact op met één van onze pensioenadviseurs.

* Bron: 'Schrap pensioenwachttijd uitzendkracht', Financieel Dagblad van 20 juni 2018.

Gerelateerde artikelen