article banner
Human resources

Termijn aanvragen compensatie transitievergoeding zieke werknemer loopt gedeeltelijk af

Anne Hofman Anne Hofman

Sinds 1 april 2020 is het mogelijk om een compensatie aan te vragen voor betaalde transitievergoedingen aan werknemers die langdurig arbeidsongeschikt zijn. Ook voor langdurig zieke werknemers van wie het dienstverband tussen 1 juli 2015 en 1 april 2020 is komen te eindigen, kan een dergelijke compensatie aangevraagd worden. 

De termijn voor het aanvragen van de compensatie in die ‘oude’ gevallen, loopt binnenkort af. Tot en met 30 september 2020 is het mogelijk om de aanvraag voor de compensatie bij het UWV in te dienen. Zorg er dus voor dat u niet te laat bent!

Aanvragen via eHerkenning

De compensatie kan alleen aangevraagd worden via eHerkenning. Om zelf de compensatie aan te vragen moet u eHerkenning Niveau 3 hebben. Deze kunt u alsnog aanvragen of upgraden.
U kunt eHerkenning aanvragen voor het werkgeversportaal van het UWV. Dat doet u bij een door de overheid erkende leverancier. Deze leveranciers voldoen aan de eisen van de Rijksoverheid en alleen zij mogen eHerkenning leveren. Meer informatie vindt u op www.eherkenning.nl

Als u de aanvraag voor de compensatie van de transitievergoeding door ons wilt laten doen, dan kunt u ons daartoe machtigen. Voorwaarde voor deze ketenmachtiging is wel dat u zelf beschikt over eHerkenning. Ons machtigen kan via deze link.

Actualiteiten