Belastingen

Wonen in Nederland én de Amerikaanse nationaliteit? Behoud toegang tot uw bank!

Dooitze Dijkstra
Door:
Wonen in Nederland én de Amerikaanse nationaliteit? Behoud toegang tot uw bank!
Woont u in Nederland én heeft u (ook) de Amerikaanse nationaliteit? Dan vraagt uw Nederlandse bank u binnenkort om een Amerikaans Social Security Number (SSN). U bent daarbij ook verplicht om ieder jaar in Amerika aangifte inkomstenbelasting te doen. Dit laatste kán u voorkomen!
Onderwerpen

Nederlandse banken moeten binnenkort op grond van de FATCA (Foreign Accounting and Tax Compliance Act) informatie over klanten met de Amerikaanse nationaliteit doorgeven aan de Verenigde Staten (VS). U moet als klant dan beschikken over een Amerikaans BSN (US TIN/SSN), zodat u uw toegang tot de diensten van uw Nederlandse bank behoudt.

Wanneer bent u Amerikaan?

Om als ‘Amerikaan’ te kwalificeren, moet u aan onderstaande criteria voldoen:

  • Amerikaans staatsburger
    U bent een natuurlijk persoon geboren in één van de Amerikaanse territoria (uitgezonderd wanneer u bent geboren op de Noordelijke Marianen vóór 4 november 1986 of als u bent geboren op Amerikaans Samoa). Of;
  • Amerikaans inwoner
    U bent een natuurlijk persoon niet geboren in de Amerikaanse territoria, maar u bent daar wel inwoner mét een green card of u bent daar inwoner en voldoet voor het kalenderjaar aan de substantiële aanwezigheidstest.

Bent u een natuurlijk persoon maar niet geboren in de Amerikaanse territoria, bent u daar wel inwoner zónder green card? Dan bent u echter géén Amerikaans inwoner.

Wat moet u doen?

Heeft u op basis van bovenstaande criteria de Amerikaanse nationaliteit en wilt u voorkomen dat u op korte termijn geen toegang meer heeft tot de diensten van uw Nederlandse bank? Vraag dan een Amerikaans SSN-nummer aan in de VS. Hieraan zit echter wel direct de verplichting om in de VS aangifte inkomstenbelasting te doen. Deze aangifteplicht is namelijk gebaseerd op uw nationaliteit en niet op uw woonplaats. Let wel, de advieskosten hiervan kunnen aanzienlijk zijn en u bent mogelijk in de VS ook daadwerkelijk belasting verschuldigd.

Inkeerregeling voorkomt IB-plicht in VS

U kan onder de verplichte jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting in de VS uitkomen met de ‘inkeerregeling’. U doet hierbij afstand van uw Amerikaanse nationaliteit en zo vervalt uw aangifteplicht in de VS. U moet dan alleen nog verplicht aangifte inkomstenbelasting in de VS doen over het jaar van afstand en de vijf voorgaande jaren. Aan deze procedure zijn echter wel kosten verbonden. Daarnaast moet u om uw toegang tot de diensten van uw Nederlandse bank te behouden, beschikken over een ‘certificate of loss of nationality’ (CLN). Deze kunt u aanvragen bij het Amerikaanse consulaat en kost USD 2.350 aan administratiekosten.

Nederlandse banken wachten af

Nederlandse banken hebben toegezegd tot 1 september 2022 geen rekeningen te sluiten van Nederlanders met (ook) de Amerikaanse nationaliteit wanneer alleen een US TIN (Amerikaans BSN) of CLN (afstand doen van de Amerikaanse nationaliteit) ontbreekt. Ze wachten op meer duidelijkheid vanuit de VS af over de uitleg van de FATCA-verplichtingen. Uiteindelijk is het doel om tot een langetermijnoplossing te komen, maar de staatssecretaris van Financiën roept u als Nederlander met (ook) een Amerikaanse nationaliteit op tot actie en afstand te doen van uw Amerikaanse nationaliteit of een Amerikaans BSN-nummer aan te vragen (US TIN/SSN).

En nu?

Wilt u geen afstand doen van uw Amerikaanse nationaliteit, dan blijft u verplicht om ieder jaar aangifte inkomstenbelasting te doen in de VS. Welke kosten voortvloeien uit het doen van aangifte (belastingen en advieskosten) kunnen we voor u in kaart brengen. Onze belastingadviseurs zijn thuis in de Amerikaanse wetgeving en assisteren u daar graag bij. We brengen u daarnaast binnen ons internationale netwerk in contact met de juiste (lokale) belastingadviseur in de VS. Neem hiervoor contact met ons op, dan bespreken we de verschillende mogelijkheden met u.