article banner
Pensioen

Zorg dat uw payrollwerknemers voor 2021 een passend pensioen hebben

Edzo Boven

Per 1 januari 2020 gelden voor payrollmedewerkers dezelfde arbeidsvoorwaarden als voor werknemers in loondienst bij eenzelfde onderneming. Dit geldt ook voor eenzelfde pensioentoezegging. Heeft u als werkgever dit al op orde? Zo niet, dan moet u vóór 1 januari 2021 actie ondernemen!

Wat is een payrollovereenkomst en wie is payrollwerknemer?

Bij een payrollovereenkomst neemt een payrollwerkgever (een deel van) de werknemers, die werkzaam zijn in de onderneming van de inlener, in dienst. Het payrollbedrijf ‘verhuurt’ deze werknemers vervolgens aan de inlener. De payrollwerkgever is de formele werkgever. Immers, de payrollwerknemers zijn bij de payrollwerkgever in dienst. De juridische arbeidsverhouding en de daaruit voortvloeiende arbeidsrechtelijke risico’s liggen dus volledig bij de payrollwerkgever.

Tot 1 januari 2020 was er geen juridische verschil tussen payrolling en uitzenden. In beide situaties was de wettelijke definitie van de uitzendovereenkomst van toepassing. De flexibele regels van de uitzendovereenkomst golden dus ook voor payrolling. Per 1 januari 2020 is daar een einde aan gekomen en gelden aparte regels voor payrollovereenkomsten.

2 aandachtspunten voor de pensioenaanspraken van payrollwerknemers

Met ingang van 1 januari 2021 moeten payrollwerknemers die bij een onderneming worden geplaatst, dezelfde pensioenaanspraken krijgen als de werknemers in loondienst bij deze onderneming, die in dezelfde functie werkzaam zijn als de payrollwerknemer. Dit levert onder andere de volgende aandachtspunten op:

  1. Voor de payrollwerkgever kan het ingewikkeld worden om een pensioenregeling op te zetten. Dit is bijvoorbeeld het geval als ze werknemers in dienst hebben die ze bij verschillende ondernemingen plaatsen. Zeker als deze ondernemingen in verschillende sectoren actief zijn, waar (mogelijk) een verplicht gestelde pensioenregeling geldt.
  2. Voor de payrollwerkgever en de payrollwerknemer geldt dat het vanaf 1 januari 2021 niet meer mogelijk is zichzelf aan te sluiten bij het voor de uitzendbranche verplicht gestelde pensioenfonds StiPP. Recent heeft StiPP in een persbericht ook aangegeven geen pensioenregeling (meer) aan te kunnen bieden aan payrollwerkgevers / -werknemers. Deelname in het pensioenfonds StiPP van dergelijke werkgevers en werknemers wordt dus per 1 januari 2021 door StiPP automatisch beëindigd. StiPP heeft aangegeven de desbetreffende werkgevers te benaderen. De vraag is of alle payrollwerkgevers wel als zodanig bij StiPP bekend zijn. De payrollwerkgever moet dus (ruim) vóór 1 januari 2021 zorgen voor een alternatieve pensioenregeling.

Aansprakelijkheid

Op grond van en en door de beëindiging van de aansluiting bij StiPP, is het voor u als payrollwerkgever van belang actie te ondernemen.

De payrollwerknemer dient op grond namelijk een gelijkwaardige pensioentoezegging te krijgen. Zoals deze geldt binnen de onderneming waar hij/zij feitelijk werkzaam is.

Met andere woorden: als er niet tijdig een pensioenregeling wordt getroffen, is er ook geen dekking voor de situatie mocht werknemer komen te overlijden of arbeidsongeschikt raken. Dat is in strijd met de bepalingen in de Pensioenwet en kan daarnaast zorgen voor aanzienlijke financiële en juridische risico’s voor de payrollwerkgever.

Advies: tijdig actie ondernemen noodzakelijk!

Ons dringende advies is om als payrollwerkgever tijdig actie te ondernemen. Een pensioenregeling opzetten vergt tijd. Daarnaast is nader onderzoek nodig naar de vraag of een dergelijke pensioenregeling aansluit op wat binnen de onderneming, waar de payrollwerknemer werkzaam is, gebruikelijk is.

Wilt u weten of u voldoet aan regelgeving? Of heeft u bijvoorbeeld hulp nodig bij het opzetten van een pensioenregeling? Bel gerust met één van onze pensioenadviseurs.

Actualiteiten