Veel ondernemers weten niet goed hoe ze het aan moeten pakken, het exitgesprek. U bespreekt tenslotte met een mogelijk jarenlang gewaardeerde werknemer opeens zijn of haar worst case scenario: ontslag. Bovendien weet u niet altijd hoe de werknemer gaat reageren. Vol begrip (omdat hij of zij het teruglopende werk ook al zag aankomen) of vol woede of emotie.
Onderwerpen

Houd het doel voor ogen tijdens een exitgesprek

Houd in het exitgesprek goed het doel voor ogen. Het voeren van exitgesprekken kan lastig zijn om een aantal redenen:

  • U wilt niet de brenger zijn van slecht nieuws.
  • U weet niet hoe de werknemer erop zal reageren.
  • U weet dat de werknemer het al lange tijd financieel lastig heeft.

Daardoor sneeuwt de boodschap van het exitgesprek nogal eens onder. Mensen zijn geneigd om een aanstaand ontslag voorzichtig te brengen. ‘We denken eraan om’ of ‘We zijn ons aan het oriënteren op’ of zelfs ‘Grote kans dat’. Allemaal zinsneden die we onwillekeurig gebruiken om het nieuws minder hard bij de ander aan te laten komen.

Laat duidelijk en stellig weten dat het besluit van ontslag reeds is genomen. Daardoor is het voor de werknemer duidelijk dat het hoe dan ook gaat gebeuren. De wijze waarop het vervolgens gaat gebeuren en de afwikkeling ervan, daar kunnen partijen dan verder nog over praten. Maar het besluit an sich staat vast.

Niet alleen de werknemer maar ook de werkgever kan gespannen zijn tijdens het gesprek. Vaak praat men dan tijdens de eerste minuten van het exitgesprek eerst nog over koetjes en kalfjes. Ook dit draagt niet bij aan het duidelijk overbrengen van de boodschap, vindt Roeland.

“Communiceer de beslissing gelijk aan het begin van het gesprek. Eerst een tijdje om de hete brei heen draaien, daar heeft niemand wat aan.”

De voorbereiding van het exitgesprek bepaalt het succes

Volgens Roeland bepaalt de voorbereiding van het ontslaggesprek het uiteindelijke succes. Zorg er daarom voor dat u voorafgaand aan het gesprek de feiten goed helder hebt. En dat u eventuele financiële tegemoetkomingen hebt doorgerekend. Wat is de opzegtermijn voor de betreffende werknemer? Wat is de hoogte van de vergoeding die het bedrijf bereid is te bieden? En wat is de vermoedelijke duur van een eventuele WW-uitkering waar de werknemer recht op kan hebben. Al deze zaken kunt u schriftelijk voorbereiden, en ook uitwerken in bijvoorbeeld een brief of notitie die u meeneemt in het gesprek.

Communiceer duidelijk tijdens het exitgesprek

De kwaliteit van een goed exitgesprek, aldus Roeland, hangt af van hoe de werknemer het gesprek ervaart. Des te meer is het van belang om het besluit duidelijk te communiceren, aandachtig naar de reactie van de werknemer te luisteren (zodat u gelijk kunt checken of de boodschap is overgekomen) en te bespreken hoe u de werknemer zo goed mogelijk ondersteunt bij zijn uitdiensttreding.

Misschien heeft de werknemer baat bij een iets langere opzegtermijn of bij het behoud van zijn leaseauto tijdens zijn sollicitatieperiode. Uiteindelijk maakt dit het ontslag niet minder vervelend, maar kijkt de werknemer wel positief terug op de ontwikkeling daarvan.

Welke verplichtingen gelden bij ontslag van meer dan 20 werknemers?

We weten nu hoe we het beste een exitgesprek voeren. In ons whitepaper brengen we in beeld welke verplichtingen gelden bij ontslag van meer dan 20 werknemers en ook andere onderwerpen zodat u zich goed kunt voorbereiden op een reorganisatie.