Bouw & Vastgoed

Uw vastgoed goed vast? Wat kunt u doen?

Door:
Een miniatuur huisje in de handen van een vrouwelijke makelaar.
We spreken vaak over ‘vastgoed’, maar wat is dat eigenlijk? Is het goed dat vastzit of is het een vast goed? Of zijn het toch de veelbesproken ‘stenen’ die dagelijks over ons netvlies heen glijden? Hoe vast zit dat vastgoed nu? Wat kunt u in deze tijden nog als eigenaar van vastgoed? Hoe blijft u uit de discussies met de Belastingdienst en voldoet u aan de strengere duurzaamheidseisen van de bank of de overheid, mét behoud van rendement?
Onderwerpen

Waar loopt u nu goed door vast?

U geniet als belegger of geïnteresseerde belegger de afgelopen jaren rendement op uw investering in ‘uw stenen’, uw vastgoed. De huur komt binnen, u doet het onderhoud, schildert, investeert in een nieuwe installatie en is er sprake van leegstand, dan doet u hier nog een schepje bovenop. Hoe u dit ook vormgaf, bijvoorbeeld in privé, de BV of zelfs in een CV met anderen, dat ging al jaren goed. De invloed van stakeholders, zoals de bank, op uw belegging was relatief beperkt zolang er voldoende rendement werd behaald.

Echter, is de inmenging van externe stakeholders bij vastgoed drastisch toegenomen. Uw bank stelt duurzaamheidseisen bij de financiering van uw vastgoed; Hoe duurzaam is uw pand en hoe ESG-proof zijn uw huurders? Ook de overheid bemoeit zich met uw investeringen: Hugo de Jonge laat u niet zomaar aan iedereen verhuren, de overdrachtsbelasting is straks 10,4 procent en u mag een kantoor met energielabel D of hoger niet langer als kantoor gebruiken. Als het tegenzit dan vervalt bij investeringen in vastgoed óók de vrijstelling bij de bedrijfsopvolgingsregeling! Daarnaast stijgt het tarief in de vennootschapsbelasting in Box 1 en Box 3 en wordt de leegwaarderatio versoberd (tot nihil).

Deze inmenging ontmoedigt u als belegger. Wat maakt het risicolopen in het vastgoed nog interessant als ze uw winsten stevig afromen en u er in verliessituaties alleen voor staat? Daarbij komt dat u verplicht moet investeren in de verduurzaming van uw vastgoed terwijl deze investeringen door hoge kosten vaak onrendabel zijn. Wij schreven al eerder over de onrendabele top.

Hoe komt het met uw investering in de toekomst vast goed?

We horen u denken: kan ik dan helemaal niets meer? Gelukkig is het niet zo somber. Naar aanleiding van de wijzigingen en de noodzaak om te verduurzamen, is het advies van de bouw- en vastgoedadviseurs van Grant Thornton heel eenvoudig:

  1. Blijft u stilzitten en doet u niets, dan kost u dat geld met eventuele permanente verliezen tot gevolg.
  2. Zet u wel stappen, dan kost het u op korte termijn ook geld, maar dan vergroot u op de middellange termijn uw kans op een leuk rendement!

En daar gaat het uiteindelijk om: vastgoed zit goed vast en is bij uitstek geschikt voor rendement op de middellange en lange termijn, ook over generaties heen. Hoe fijn is het als uw kinderen straks meegenieten van het rendement op ‘die stenen’ die u toen kocht? Dat vastgoed is uiteraard perfect onderhouden, duurzaam, heeft een goede huurder en een super rating van de bank. Dat is toekomstbestendig!

Kijk met ons mee naar de lange termijn

Wij zien als bouw- en vastgoedadviseurs een toenemende verschuiving van korte- naar langetermijndenken over generaties heen. Dit vraagt om een duidelijke ‘stip op de horizon’ en lef om keuzes te maken. Betaal bijvoorbeeld nu de overdrachtsbelasting als u het vastgoed overdraagt aan uw BV of de volgende generatie. Ook zorgt het verkopen van (een gedeelte van) het vastgoed misschien voor zekerheid.

Denk na over uw stip op de horizon en handel besluitvaardig. Denk hierbij na over de volgende vragen:

  • Wat is de impact van de nieuwe belastingmaatregelen op mijn bezit in Box 3?
  • Doe ik er nog goed aan om mijn vastgoed in de BV te houden?
  • Ga ik verkopen of ga ik juist nu kopen?

Onze conclusie is: investeren in vastgoed heeft zeker toekomst. En dat de spelregels wijzigen, neemt niet weg dat mooie rendementen realistisch zijn. Wellicht juist als de horizon verder weg ligt. Vastgoed is nu een duurzame investering!

Heeft u vragen?

Heeft u hulp nodig bij het beantwoorden van deze vragen of het bepalen van uw stip op de horizon? Neem dan contact op met onze bouw- en vastgoedadviseurs. Samen met onze adviseurs estate- en financiële planning leveren wij u graag advies en begeleiding op maat.

Blijf op de hoogte van de laatste updates voor de bouw & vastgoedsector