Verduurzamen

Fiscale voordelen van verduurzamen

Christiaan Buizer
Door:
werknemers overleggen over duurzaamheid
Iedereen heeft te maken met stijgende energiekosten. Er komen maatregelen aan waarmee het kabinet u tegemoet komt in deze stijgende kosten. Voorbeelden hiervan zijn de Tegemoetkoming Energiekosten en het prijsplafond van de energiekosten. U kunt zelf ook verduurzamen om uw energiekosten te beperken. Als ondernemer kunt u hier fiscaal voordeel mee behalen.
Onderwerpen

Impact Alert

Wij brengen u graag op de hoogte van nieuwe inzichten op het gebied van duurzaamheid en impact.

Er zijn drie fiscale regelingen die u een extra aftrekpost geven als u investeert in duurzame bedrijfsmiddelen. In dit artikel gaan wij in op deze drie regelingen: de Energie-Investeringsaftrek (EIA), de Milieu-Investeringsaftrek (EIA) en de Willekeurige Afschrijving op Milieubedrijfsmiddelen (VAMIL). Elke regeling kent zijn eigen kenmerken en voorwaarden die strikt worden gehandhaafd. Vanwege de energiecrisis komt extra budget beschikbaar voor deze regelingen.

Energie-investeringsaftrek (EIA)

De Energie-investeringsaftrek (EIA) is een extra aftrekmogelijkheid bij het bepalen van uw fiscale winst. Deze aftrek mag worden toegepast als u investeert in energiebesparende bedrijfsmiddelen. Hierbij kunt u denken aan een warmtepomp of HR-glas. Bedrijfsmiddelen die als energiebesparend worden aangemerkt, kunt u vinden op de energielijst van de Rijksoverheid. Deze lijst wordt jaarlijks geüpdatet met nieuwe investeringen die kwalificeren voor EIA.

Naast dat het bedrijfsmiddel op de energielijst moet staan, kent de EIA ook de volgende voorwaarden:

  • U bent ondernemer voor de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting;
  • Het moet gaan om een nieuw bedrijfsmiddel, dit mag niet eerder zijn gebruikt;
  • De gemaakte kosten moeten betrekking hebben op de aanschaf- en voortbrengingskosten van het bedrijfsmiddel; en
  • Het moet gaan om een minimum investering van 2.500 euro per bedrijfsmiddel.

Om de EIA toe te passen moet u binnen 3 maanden na investeren een melding maken bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Het RVO geeft vervolgens een beschikking af. De aftrek mag u toepassen in de aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting over het jaar waarin u de investering heeft gedaan.

Voor de EIA geldt een vast percentage van 45,5% van het investeringsbedrag. Concreet levert dit een belastingvoordeel op van circa 10% als u ondernemer bent in een BV. U mag de EIA niet in combinatie met de MIA toepassen. U dient hier dus een keuze te maken voor de fiscaal meest voordelige optie.

Milieu-investeringsaftrek (MIA)

De milieu-investeringsaftrek (MIA) is naast de EIA nog een extra aftrekmogelijkheid bij het bepalen van uw fiscale winst. Wanneer u een milieuvriendelijk bedrijfsmiddel aanschaft heeft u recht op deze aftrek. Bedrijfsmiddelen die als milieuvriendelijk wordt aangemerkt, kunt u terugvinden op de milieulijst van de Rijksoverheid. Deze lijst wordt jaarlijks geüpdatet met nieuwe investeringen die kwalificeren voor MIA.

De aftrek waar u recht op heeft verschilt per bedrijfsmiddel. De MIA kent de volgende aftrekpercentages: 27%, 36% of 45%. Het minimum investeringsbedrag bedraagt net als bij de EIA 2.500 euro.

Voor de MIA gelden verder dezelfde voorwaarden als bij de EIA.

U mag de MIA niet in combinatie met de EIA toepassen. U dient hier een keuze in te maken voor de fiscaal meest voordelige optie.

Voorbeeld: Per 1 januari 2022 staat de elektrische personenauto niet meer op de milieulijst. Voor het aanschaffen van een laadpunt voor een elektrische personenauto geldt nog wel een aftrek van 45% van het investeringsbedrag. Hierdoor loont het alsnog om een elektrische auto voor uzelf of uw personeel aan te schaffen.

Willekeurige afschrijving milieu-bedrijfsmiddelen (VAMIL)

Voor een aantal bedrijfsmiddelen die op de milieulijst vermeld worden, is ook de Willekeurige afschrijving milieu-bedrijfsmiddelen (VAMIL) van toepassing.

Zoals de naam al zegt mag u met de VAMIL een investering op elk willekeurig moment afschrijven. Dit is toegestaan tot 75% van het investeringsbedrag. De overige 25% dient regulier afgeschreven te worden.

Het voordeel van de VAMIL is dat u de aftrek plaats kunt laten vinden in een jaar waarin u veel winst behaald . Hiermee kunt u voorkomen dat de winst in het hoge tarief valt.

De VAMIL mag in combinatie met de MIA worden toegepast.

Wij helpen u graag verder

Indien u vragen heeft over de EIA, MIA en/of VAMIL neem dan contact op met een van onze adviseurs. Wij kunnen u adviseren over de fiscale regelingen en helpen bij de aanvraag bij het RVO.