Healthcare

Vraag nu Stimuleringsregeling E-health Thuis aan: voor het borgen of opschalen van e-healthoplossingen

Henk Troost
Door:
insight featured image
Biedt u zorg en/of ondersteuning aan zoals bedoeld onder de Zvw, Wlz en Wmo en werkt u of gaat u samenwerken met een inkoper aan het opschalen én borgen van bestaande e-healthoplossingen? Dan kunt u gebruikmaken van de subsidie Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET). Deze regeling zorgt ervoor dat ouderen en mensen met een (risico op) chronische ziekte of beperking langer thuis kunnen wonen. De overheid stelt hiervoor een budget van 12,5 miljoen euro beschikbaar. U heeft nog tot 31 december 2022 om deze subsidie aan te vragen.
Onderwerpen

Komt u in aanmerking voor de SET? 

De criteria om in aanmerking te komen voor de SET zijn: 

 • Uw instelling biedt zorg en/of ondersteuning aan zoals bedoeld onder de Zvw, Wlz en Wmn. 
 • Uw instelling heeft een samenwerkingsverband met een inkoper voor het opschalen en borgen van bestaande e-healthoplossingen (inclusief het opleiden van zorgprofessionals en het informeren en trainen van cliënten en mantelzorgers) die: 
  • de kwaliteit van leven van mensen met een (risico op) chronisch ziekte of ouderen met een zorg- of ondersteuningsvraag verbeteren; 
  • zorgverleners in staat stellen om een betere kwaliteit van dienstverlening te leveren met minder werkdruk en meer voldoening; 
  • zorgen dat gemeenten en zorgverzekeraars meer mensen met een zorgvraag kunnen helpen bij gelijkblijvende kosten. 

Lees hier meer over de voorwaarden van de SET 

Komt u ook in aanmerking voor de SET Visievorming op e-health? 

Heeft uw instelling een gedragen visie op e-health, dan biedt de SET u hier misschien ook subsidiemogelijkheden voor: de SET Visievorming e-health (voorheen PréSET). Wat moet u hiervoor doen? 

- In uw visiedocument beschrijft u als zorgaanbieder hoe e-health bijdraagt aan de missie en doelstellingen van uw organisatie.  

- In deze visievorming maakt u met een beknopt plan van aanpak en stappenplan duidelijk hoe u tot een gedragen visie komt over uw bijdrage van e-health aan het realiseren van uw organisatiedoelen.  

 • U maakt duidelijk hoe u de verschillende organisatieonderdelen én de inkoper van zorg of ondersteuning betrekt in het visievormingsproces.  
 • U kunt hiervoor maximaal 20.000 euro subsidie aanvragen voor personeelskosten en advieskosten van derden.    

Lees meer over de voorwaarden voor SET Visievorming e-health 

Quickscan: voldoet uw plan aan de voorwaarden? 

Wilt u op basis van bovenstaande voorwaarden een aanvraag indienen? Licht uw plan dan eerst kort toe met de Quickscan. De subsidiegever bekijkt dan samen met u of uw plan aansluit bij de doelstellingen van de regeling. Als het nodig is, geven de adviseurs van de subsidiegever u persoonlijk advies op maat. 

Welke opties heeft u bij uw aanvragen? 

Bij uw aanvraag voor SET-innovatieclusters kunt u kiezen uit twee opties: 

 1. Aanvraag voor een klein innovatiecluster (subsidiebedrag tot 125.000 euro). 
 2. Aanvraag voor een groot innovatiecluster (subsidiebedrag vanaf 125.000 euro). 

Meer informatie over de SET? 

Wilt u meer informatie over de SET? Neem dan contact op met onze subsidieadviseur Henk Troost.  Op de website van de RVO vindt u ook video’s en praktijkvoorbeelden.