Steward ownership

Steward ownership: een innovatieve bedrijfsstructuur?

Door:
Marenka Horsting
Steward ownership een innovatieve bedrijfsstructuur
Steward ownership is een bedrijfsmodel dat populairder wordt door zijn unieke benadering van eigendom en bedrijfsvoering. Hoewel niet nieuw, is het onderwerp in Nederland erg actueel: in de politiek spreken ze over ‘rentmeestervennootschap’ als mogelijkheid bij oprichting van een entiteit. De tijd lijkt rijp om Steward Ownership te omarmen.

In tegenstelling tot traditionele eigendomsmodellen, waarbij de controle en winstmaximalisatie vaak in handen liggen van aandeelhouders, draait steward ownership om het waarborgen van de missie en het welzijn van de onderneming op lange termijn. Maar is het een interessante bedrijfsstructuur voor uw (familie)bedrijf? En wat is steward ownership precies?

Wat is steward ownership?

Steward ownership is een eigendomsstructuur waarin de zeggenschap en economische belangen van uw bedrijf gescheiden zijn. Deze structuur garandeert dat zogenaamde "stewards" – personen die zich inzetten voor de missie van uw bedrijf en niet enkel voor financieel gewin – de onderneming besturen. Er zijn twee basisprincipes die steward ownership definiëren:

  • Zelfbestuur: De controle over uw bedrijf ligt bij mensen die actief betrokken zijn bij de onderneming, vaak werknemers of oprichters, die de missie en waarden van het bedrijf het beste begrijpen en respecteren.
  • Winstdienstbaarheid: Het bedrijf gebruikt de winst voor het herinvesteren in de onderneming, het ondersteunen van maatschappelijke doelen of het belonen van medewerkers, in plaats van het maximaliseren van winstuitkeringen aan externe aandeelhouders.

Deze principes zorgen ervoor dat uw bedrijf zijn oorspronkelijke doelstellingen en ethische richtlijnen blijft volgen, zonder beïnvloeding van externe partijen die mogelijk andere belangen hebben.

Voordelen van steward ownership

Steward ownership biedt verschillende voordelen ten opzichte van traditionele bedrijfsstructuren:

  • Langetermijndenken: Bedrijven bestuurd door stewards hebben de neiging om beslissingen te nemen die gericht zijn op de lange termijn. Dit in tegenstelling tot bedrijven die onder druk staan om kortetermijnwinsten te realiseren voor aandeelhouders.
  • Missiebehoud: Doordat de controle bij de stewards ligt, blijft de oorspronkelijke missie van uw bedrijf intact. Zelfs bij generatiewisselingen of veranderingen in de bedrijfsomgeving.
  • Medewerkersbetrokkenheid: Stewards, vaak bestaande uit werknemers, zijn meer betrokken en gemotiveerd. Dit omdat zij een directe rol spelen in de bedrijfsvoering en de richting van uw onderneming.
  • Duurzaamheid en verantwoordelijkheid: Het model bevordert duurzame en maatschappelijk verantwoorde bedrijfspraktijken, aangezien de focus ligt op het welzijn van alle stakeholders en niet enkel op financiële rendementen.

Relevantie voor Familiebedrijven

Voor familiebedrijven biedt steward ownership een bijzonder aantrekkelijke optie. Familiebedrijven staan bekend om hun langdurige betrokkenheid en focus op duurzame groei en gemeenschapsbetrokkenheid. Ze worden met regelmaat geconfronteerd met uitdagingen rondom opvolging. Daarbij ligt de uitdaging onder andere in het behoud van de oorspronkelijke waarden na generatiewisselingen.

Steward ownership kan deze uitdagingen het hoofd bieden. Door de eigendomsstructuur zo in te richten dat de controle bij een groep stewards ligt die zich inzetten voor de missie van het bedrijf, is het mogelijk dat familiebedrijven de continuïteit van hun waarden en visie waarborgen. Bovendien kan dit model helpen om conflicten over de bedrijfsopvolging te verminderen. Daarbij ligt de nadruk niet op persoonlijk eigendom en winstmaximalisatie, maar op collectieve verantwoordelijkheid en missie gedreven leiderschap.

Steward ownership geeft familiebedrijven de mogelijkheid het bedrijf door te geven aan de volgende generatie, niet op basis van geld of bloedband, maar op kennis en kunde. De stewards, die de tijdelijke zeggenschap hebben die bij het eigenaarschap hoort, kunnen medewerkers, onafhankelijke experts, familieleden en/of oprichters zijn. Dit model maakt het mogelijk dat de familie nog steeds een deel van het zeggenschapsrecht behoudt. En dat terwijl er tegelijkertijd onafhankelijke stewards worden toegevoegd die expertise en nieuwe perspectieven inbrengen. Deze aanpak biedt een mooie balans tussen traditie en innovatie, wat essentieel is voor het voortbestaan en de groei van het bedrijf.

Een nieuwe standaard voor bedrijfseigendom?

Steward ownership vertegenwoordigt een verschuiving in hoe we naar bedrijfsstructuren en eigendom kijken. Door de scheiding van zeggenschap en economisch gewin, en de nadruk op lange-termijnmissie en duurzaamheid, biedt dit model een robuuste en ethische basis voor moderne ondernemingen. Ook voor familiebedrijven biedt steward ownership een manier om hun erfgoed en kernwaarden te behouden, terwijl ze tegelijkertijd profiteren van een flexibel en toekomstgericht bedrijfsmodel. In een wereld waar maatschappelijke verantwoordelijkheid en duurzaamheid steeds belangrijker worden, kan steward ownership dus een mooie rol spelen in de evolutie van het ondernemerschap.

Benieuwd naar wat steward ownership voor uw familiebedrijf kan betekenen? 

Neem conctact op