Prinsjesdag 2022

Belastingplan 2023: maatregelen voor vastgoed

Mr. Geert de Jong
Door:
insight featured image
De voorgestelde maatregelen zullen per 1 januari 2023 in werking treden, tenzij anders vermeld.
Onderwerpen

Leegwaarderatio naar 100%

De waarde van verhuurde woningen met huurbescherming wordt bepaald door de WOZ-waarde te vermenigvuldigen met de leegwaarderatio. Dit is van belang voor de schenk- en erfbelasting en voor box 3 in de inkomstenbelasting. Voorgesteld wordt om vanaf 2023 voor tijdelijke huurcontracten en voor verhuur aan gelieerde partijen een ratio van 100% te hanteren. Hiermee wordt in die situaties de leegwaarderatio in feite afgeschaft.

Overdrachtsbelasting verhoogd naar 10,4%

Het algemene tarief van de overdrachtsbelasting gaat opnieuw omhoog. De overdrachtsbelasting voor niet-woningen en voor woningen waar de verkrijgers niet voor langere tijd zelf in gaan wonen, wordt verhoogd van 8% naar 10,4%.

Tip!

Overweeg een beoogde overdracht te versnellen en nog in 2022 af te ronden.

Vastgoed buiten het fbi-regime

Het kabinet kondigt een maatregel in de vennootschapsbelasting aan op basis waarvan fiscale beleggingsinstellingen (fbi's) niet meer direct in vastgoed mogen beleggen. Deze maatregel moet ervoor zorgen dat de winst behaald met vastgoed in alle gevallen kan worden belast. Gebleken is namelijk dat in situaties met buitenlandse beleggers en Nederlands vastgoed in handen van fbi's, de Nederlandse heffing van vennootschapsbelasting kan worden gefrustreerd. De maatregel zal naar verwachting per 1 januari 2024 in werking treden.