De Global mobility specialisten van Grant Thornton staan u onder andere bij op het gebied van visa, werkvergunningen en verblijfsvergunningen.

Expats in Nederland

Het tewerkstellen van expats in Nederland brengt veel uitdagingen met zich mee. Zowel voor de werkgever als voor de expat. Onze specialisten helpen u graag bij de vraagstukken bij immigratie en werken in Nederland.

Grant Thornton kan u helpen bij:

  • het aanvragen van vergunningen onder de kennismigranten regeling;
  • het aanmelden van uw organisatie bij de Immigratie en naturalisatiedienst, de IND;
  • het aanvragen van werkvergunningen en verlengingen;
  • het aanvragen van verblijfsvergunningen en verlengingen.

Kennismigranten

Kennismigranten zijn expats die gebruik maken van de 30%-regeling. Voor deze expats gelden specifieke regels omtrent het inkomen, de kennis en de minimale duur van de arbeidsovereenkomst. U moet als werkgever aangemeld zijn bij de IND om mee te kunnen doen aan het kennismigranten programma van de IND. Door mee te doen aan het programma:

  • kunnen expats op een eenvoudige en snelle wijze legaal in Nederland werken en wonen;
  • worden werk- en verblijfsvergunning gelijktijdig afgehandeld en verstrekt.

Werk- en verblijfsvergunningen overige expats

Niet alle buitenlandse werknemers die in Nederland komen werken hebben de status van kennismigrant. Voor deze groep expats kan Grant Thornton uw partner zijn voor de meest optimale voorwaarden bij het indienen van werkvergunningsaanvragen. De vergunning kan bijvoorbeeld gebaseerd worden op een ‘intercompany’ transfer of een traineeship.

Bent u zelf expat? Uiteraard kunnen wij u als individu helpen bij het aanvragen van de juiste verblijfsvergunning(en) voor u en uw familie.