Weet u wat uw belangrijkste fiscale risico’s zijn? En weet u hoe u deze risico’s identificeert en beheerst? Met andere woorden bent u in control?

Nieuwe en veranderende wetgeving zorgt voor grote compliance uitdagingen bij CFO’s en Tax Directors. Daarnaast neemt ook de rapportage verplichting vanuit de belastingdienst, toezichthouders en andere stakeholders toe. Weten waar fiscale risico's liggen en hoe deze te beheersen is dan ook van essentieel belang.

Tax Control

Als CFO dient u rekening te houden met het belang van uw organisatie, maar ook de stakeholderbelangen. Zo moet uw organisatie niet alleen de belasting betalen die u op grond van de wet- en regelgeving (minimaal) bent verschuldigd, maar u heeft ongetwijfeld ook een mening gevormd of u vindt dat u fair share afdraagt. Met de toenemende mate van interesse bij stakeholders wordt tax control een steeds belangrijker discussiepunt in de boardroom. Voor CFO's en Tax Directors is het dan ook van belang om zich te herbezinnen op de fiscale positie van de organisatie.

Head of Tax technology Menno van Werkhoven

+31 (0) 88 676 9802

Neem contact op

Tax Control Framework

Stakeholders van organisaties in Nederland en van internationaal opererende organisaties (waaronder belastingautoriteiten) verwachten steeds meer dat uw organisatie fiscale risico’s systematisch beheerst en dat u een structureel en actueel inzicht biedt in uw fiscale positie.

Het Tax Control Framework is een belangrijk instrument voor de interne controle bij een organisatie op de juistheid en volledigheid van de belastingaangiften. Het geeft u inzicht in de belangrijkste belastinggebieden waar uw organisatie mee te maken heeft en voorziet in de mogelijkheden tot beheersing van uw fiscale risico’s. 

Horizontaal Toezicht

Wanneer een Tax Control Framework effectief is én uw organisatie aan de belastingdienst goed inzicht geeft over fiscale informatie en relevante informatie over fiscale risico’s, kan de mate van controle op uw belastingaangiften aanzienlijk verminderen. Dit heeft niet alleen een positief effect op uw relatie met de belastingautoriteiten, maar is ook een goed signaal naar uw overige stakeholders.

International compliance

Internationalisering leidt tot een toenemende mate van blootstelling aan verschillende internationale regelgeving en culturen. Dit zorgt ervoor dat de druk op een goed overzicht van de fiscale impact van de internationale activiteiten van uw organisatie en het inzicht of uw organisatie in landen waarin u actief bent voldoet aan de aldaar gestelde eisen, steeds verder toeneemt.

Om de fiscale processen binnen internationaal opererende organisaties en de beheersing hiervan in kaart te brengen heeft Grant Thornton het ‘international Tax Control Framework’ (iTCF) ontwikkeld. Hiermee verkrijgt u inzicht in actuele fiscale data en rapportages, heeft u een gedegen overzicht van de fiscale positie van uw organisatie en kunt u uw risico’s identificeren en beheersen.

Grant Thornton kan u helpen bij:

  • het in kaart brengen van Nederlandse en internationale fiscale regelgeving en risico’s voor uw organisatie;
  • de implementatie van nieuwe (internationale) wet- en regelgeving;
  • het in kaart brengen van uw bedrijfsprocessen en de fiscale risico’s die hieraan verbonden zijn;
  • het inrichten van uw fiscale processen met behulp van het (international) Tax Control Framework;
  • het begeleiden en opleiden van uw fiscale medewerkers;
  • het implementeren van tax technology, zoals de btw-checker en de WKR-checker.

Bent u 'in control'?

Snel veranderende wet- en regelgeving, een toenemende beschikbaarheid van fiscale data en meer interesse van stakeholders voor de fiscale positie van uw organisatie. Meer weten? 

Download het rapport Tax control: geen simpel spel