Duurzaamheid

DUMAVA: maakt u kans op subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed?

Henk Troost
Door:
DUMAVA subsidieregeling
Bent u eigenaar van maatschappelijk vastgoed of verduurzaamt u maatschappelijk vastgoed, zoals scholen, overheidsgebouwen, zorginstellingen of rijksmonumenten? Dan is de nieuwe subsidieregeling Duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA) misschien iets voor u! U kunt deze subsidie vanaf maandag 3 juni 2024 aanvragen.
Onderwerpen

Wie kan deze subsidie aanvragen?

U kunt deze subsidie aanvragen voor vastgoed in Nederland dat  eigendom is van een maatschappelijke instelling binnen onderstaande sectoren:

 • Decentrale overheid, zoals een gebouw met een publieke functie dat eigendom is van de gemeente, provincie of waterschap.
 • Onderwijs, zoals gebouwen van een basisschool, middelbare school, universiteit, mbo- of hbo-instelling.
 • Zorg, zoals een ziekenhuis, verpleeg- of verzorgingshuis. U moet hiervoor een SBI-code hebben die staat op de lijst ‘SBI-codes DUMAVA’. Deze vindt u onder deze opsomming; 
 • Cultuur, zoals een poppodium, kunstcollectief of theater. Het hebben van een ANBI-status is een vereiste.
 • Rijksmonument (geen woonhuis), zoals een museum waarvan het gebouw is ingeschreven in het rijksmonumentenregister.
 • Religieuze instellingen, zoals een moskee of een kerk met een SBI-code. 
 • Overige gebouwen met een publieksfunctie, zoals een stichting, vereniging, peuterspeelzaal, buurthuis of gemeenschapscentrum. 

Weten of uw organisaties subsidie krijgt? Check deze lijst: SBI-codes DUMAVA.

Waarvoor krijgt u subsidie?

Het is mogelijk een subsidie te krijgen voor energieadvies, een energielabel en verduurzamingsmaatregelen. Voor de maatregelen verwijst de subsidiegever naar de Maatregelenlijst. Hierin staan per maatregel de voorwaarden toegelicht. 

Wat zijn de belangrijkste voorwaarden?  

Neem voordat u de subsidie aanvraagt onderstaande belangrijkste voorwaarden door:

 • U voert één, twee of drie maatregelen uit die op de maatregelenlijst staan óf u voert een integraal verduurzamingsproject uit. 
 • U voert de verduurzamingsmaatregelen uit op basis van een energieadvies (of vergelijkbaar advies). 
 • Is uw vastgoed opgeleverd na 2012? Dan komt u alleen in aanmerking als de subsidieaanvraag ervoor zorgt dat u uw vastgoed afkoppelt van de aardgasaansluiting.
 • U realiseert de verduurzamingsmaatregelen binnen twee jaar na het afgeven van de beschikking. Een integraal project realiseert u binnen drie jaar na verstrekking. 
 • U ontvangt geen andere subsidie voor de verduurzamingsmaatregel(en) waarvoor u DUMAVA-subsidie aanvraagt. Zoals bijvoorbeeld de Subsidie Duurzame Energie SDE.

U vindt hier alle voorwaarden.

Hoeveel subsidie krijgt u?

De subsidiegever maakt onderscheid tussen één, twee of drie verduurzamingsmaatregelen óf een integraal verduurzamingsproject. Onderstaand overzicht geeft u inzicht in de minimale investeringen en de bijbehorende subsidie.

Eén, twee of drie verduurzamingsmaatregelen Integraal verduurzamingsproject
 • De subsidie is 20% van de projectkosten. 
 • De minimale subsidiekosten zijn € 5.000 en maximaal € 2,5 miljoen.
 • Dit betekent dat uw minimale projectkosten € 25.000 zijn. 
 • De subsidie is 30% van de projectkosten.
 • De minimale subsidiekosten zijn € 25.000 en maximaal € 2,5 miljoen.
 • Dit betekent dat uw minimale projectkosten € 83.333 zijn.

U leest hier meer over het aanvraagproces.

Wanneer vraagt u aan en wat heeft u nodig?

U kunt deze subsidie vanaf maandagochtend 3 juni 2024 tot en met 31 oktober 2024 digitaal aanvragen via E-herkenning. 

U moet daarnaast de volgende gegevens aanleveren bij uw aanvraag:   

 • Overzicht of omschrijving van de activiteiten waarvoor u subsidie aanvraagt.
 • Gespecificeerde investeringsbegroting of aannemersovereenkomst, waaruit blijkt hoe het subsidiebedrag dat u aanvraagt is opgebouwd.
 • Tijdsplanning waaruit blijkt wanneer u de verduurzamingsmaatregelen of het integrale project uitvoert.
 • Bankrekeningnummer waarop u het subsidiebedrag wilt ontvangen.
 • Adres of de kadastrale aanduiding van het maatschappelijk vastgoed waarop uw aanvraag betrekking heeft.
 • ANBI-status, rijksmonumentenstatus of de SBI-code (wanneer van toepassing). De SBI-code moet overeenkomen met de SBI-code die bekend is bij de Kamer van Koophandel.

Wat kan Grant Thornton voor u doen?

We helpen u alle bijlages voor uw subsidieaanvraag compleet te maken en de aanvraag in te dienen. Daarnaast kunnen wij u adviseren bij uw aanvraag en uw keuze van de investeringen, de aannemingsovereenkomst en helpen bij het rondkrijgen van de financiering van uw eigen bijdrage.  

Denkt u dat deze regeling iets voor u is? Neem dan contact op met uw adviseur of met onze subsidieafdeling via subsidies@nl.gt.com of 088 6769711.

Neem contact op