Duurzaamheid

U kunt het dak op!

Henk Troost
Door:
insight featured image
De Dakendagen in Rotterdam zijn in volle gang. Van 26 mei tot en met 24 juni 2022 kunt u dus een maand lang het dak op! Rotterdam vraagt met de Dakendagen aandacht voor de kansen en ruimte die daken te bieden hebben. Hier doen we over het algemeen nog veel te weinig mee. Uw dak bepaalt voor een belangrijk deel hoe het binnenklimaat bij u is. De zon staat er immers op te branden. Vanaf de andere kant is een slecht dak ook een bron van energieverspilling. Gebruik uw dak slimmer, bespaar energie en bewijs zo het milieu een dienst.
Onderwerpen

Wat kunt u met uw dak doen?

Zonnepanelen

Legt u meer dan 15 kW aan panelen op uw dak (ongeveer 50 panelen), dan kunt u als kleingebruiker extra energie-investeringsaftrek aanvragen. U mag dan 45,5 procent van het geïnvesteerde bedrag ten laste van de fiscale winst brengen.

Isoleren

U kunt uw bestaande dak ook isoleren. U vindt de voorwaarden hiervoor in de energielijst.

Vergroenen

Rotterdam geeft subsidie voor het vergroenen van uw daken, gekoppeld aan een goede waterberging. Dat kan wellicht ook voor een deel op uw dak.

Benut uw kansen optimaal!

In Rotterdam, en in nog meer plaatsen in Nederland, kunt u dus gebruikmaken van gunstige subsidieregelingen waarmee u de productiviteit van uw dak optimaal benut! Naast deze subsidies kunt u óók de Milieu-investeringsaftrek (MIA) aanvragen! Raadpleeg de milieulijst 2022 waarin u veel bedrijfsmiddelen ziet die te maken hebben met het vergroenen van uw dak en het bergen van hemelwater.

Hoe slimmer u omgaat met uw eigen dak en de directe omgeving, hoe meer fiscaal voordeel u behaalt. Denk daarbij bijvoorbeeld aan witte dakbedekking, sedumdak, dakstuw, hemelwateropvang, afkoppeling van het riool, een wadi en ook het proactief handelen bij de nieuwbouw van een utiliteitsgebouw, waarbij groenfinanciering, BREAAM en andere methodieken integraal naar uw gebouw kijken.

Wat ons betreft kunt u het dak op!

Ga uw dak op en ontdek hoe u uw dak productiever kunt gebruiken. Als u dan weer beneden bent, neem dan contact met ons op. Wij informeren u dan uitgebreid over uw subsidiekansen.