Pensioen

Verplichtstelling pensioen bij StiPP vervalt en nu?

insight featured image
Bouwt u voor uw werknemers pensioen op bij StiPP? Dan weet u waarschijnlijk al dat vanaf 1 januari 2021 de verplichtstelling vervalt voor payrollwerknemers. Het pensioenfonds heeft alle aangesloten werkgevers hierover al geïnformeerd. U moet dus voor deze werknemers bij een andere pensioenuitvoerder een pensioenregeling afsluiten. De praktijk leert, dat niet alle werkgevers helder hebben wat er nu precies verandert en wat zij moeten doen. Dat leggen wij u graag uit.
Onderwerpen

Wijziging verplichtstelling

Vanaf 1 januari 2021 valt payrolling en ‘intra concern uitzenden’ niet meer onder de verplichtstelling van StiPP. Over die laatste categorie zien wij in de praktijk weinig onduidelijkheid. Wij laten dit daarom verder buiten beschouwing.

Wanneer is er sprake van “payrolling”?

Payrolling is (juridisch gezien) een bijzondere vorm van uitzenden waar steeds meer beperkingen voor gelden. De werknemers werken schriftelijk voor het payrollbedrijf, maar voeren de werkzaamheden uit bij het bedrijf dat hen inleent. In tegenstelling tot een uitzendbureau, werft en selecteert de payroller het personeel niet zelf en werken haar werknemers in principe maar voor één opdrachtgever. Is hiervan sprake? Dan gelden , waaronder de nieuwe pensioenregels per 1 januari 2021.

Payrolling en pensioen

Volgens (hierna “WAB”), moeten de arbeidsvoorwaarden van de payroller aan de werknemer al vanaf 1 januari 2020 minimaal gelijkwaardig zijn aan de arbeidsvoorwaarden van de inlener (de onderneming waar de werknemer aan wordt uitgeleend). Pensioen valt hier nu nog niet onder. De payroller valt hierdoor (vooralsnog) onder de verplichtingstelling van StiPP en moet de uitgeleende werknemers na 26 weken aanmelden bij het pensioenfonds. Maar dat verandert dus op 1 januari 2021. Vanaf dan moet de payroller haar werknemers een pensioenregeling bieden, die (minimaal) gelijk is aan de pensioenregeling van de inlener.

In de WAB is de payrollovereenkomst gedefinieerd als een uitzendovereenkomst, waarbij:

  1. de opdrachtovereenkomst tussen de werkgever en de derde (de inlener) niet tot stand is gekomen in het kader van het samenbrengen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt (er is geen allocatiefunctie), én
  2. de werkgever alleen met toestemming van de inlener de werknemer aan een ander ter beschikking mag stellen (exclusiviteit)
Zorg dat uw payrollwerknemers voor 2021 een passend pensioen hebben
Zorg dat uw payrollwerknemers voor 2021 een passend pensioen hebben
Lees dit artikel

Dit zijn de vervolgstappen

Valt u niet meer onder de verplichtstelling van StiPP? Dan moet u de verklaring die u van StiPP ontving, tekenen en terugsturen aan het pensioenfonds. Let op: StiPP stelt uitdrukkelijk dat het uw eigen verantwoordelijkheid is om dit wel of niet te doen.

Ook moet u zelf zorgen voor een “WAB-conforme adequate pensioenregeling” voor uw werknemers. U heeft twee mogelijkheden om te voldoen aan deze eis:

  • De payrollwerknemer laten deelnemen aan de pensioenregeling van de inlener. Dit kan alleen als de inlener is aangesloten bij een pensioenfonds. Het levert echter nogal wat administratieve handelingen op, waarmee dit niet echt een praktische oplossing is.
  • U treft een eigen pensioenregeling die voldoet aan de wettelijke eisen van een adequaat pensioen, bijvoorbeeld bij een verzekeraar. Dit lijkt de beste keuze. U bent – in lijn met de Pensioenwet - ook verplicht om uw werknemers goed te informeren.

Doet u niets, dan blijft StiPP u aanmerken als “uitzendonderneming” en blijft u (en uw werknemers) ten onrechte onder StiPP vallen. De pensioenregeling van StiPP voldoet niet aan de voorwaarden van een adequaat pensioen waardoor uw werknemers bij u (compensatie voor gederfde) pensioenrechten kunnen claimen.  

Hoe verder?

Het is cruciaal om vast te stellen of uw onderneming zich als uitzendbureau of als payroller kwalificeert (of wellicht als beide). Alleen dan kunt u de juiste maatregelen treffen. Verkeerde keuzes hebben mogelijk ingrijpende gevolgen.

Natuurlijk helpen wij u graag bij een dergelijke analyse. Of bij het opzetten van een adequate pensioenregeling zoals de WAB beschrijft. Kom dan wel snel in actie want de tijd is nog kort. Vóór 1 januari 2021 moet de pensioenregeling ingericht zijn. Voor meer informatie neemt u contact op met onze specialisten.