Coronaschulden

Coronaschulden? Turbulente tijden nog lang niet voorbij

Henk van der Schouw
Door:
adviseur aan het werk achter laptop
Denkt u nog wel eens terug aan de verplichte lockdown, avondklok en andere maatregelen tijdens de coronapandemie? Ogenschijnlijk ligt de coronacrisis ver achter ons. Maar tienduizenden ondernemers kampen dagelijks nog met de nasleep. Wij vertellen u meer over de huidige stand van zaken en acties die u kunt ondernemen.
Onderwerpen

Turbulente tijden

Hoe kunt u als ondernemer navigeren in turbulente tijden?

Verandering is de kern van ondernemen. Het kan enerzijds lastig zijn en pijnlijke keuzes meebrengen. Anderzijds biedt het kansen en mogelijkheden. Aanpassen, doorzetten en keuzes maken. Dát is de essentie van ondernemen.

Belastingmaatregelen tijdens de coronapandemie 

Vooral belastingschulden hangen dreigend als zwaard van Damocles boven duizenden ondernemingen. Om hen te ondersteunen zijn diverse belastingmaatregelen genomen, zoals: 

 • het verlenen van bijzonder uitstel van betaling;  
 • het verlagen van de invorderingsrente en;  
 • het versoepelen van de voorwaarden voor schuldsanering.  

Stuk voor stuk zinvolle maatregelen, die tegelijkertijd zorgen voor hoge belastingschulden. 

Huidige situatie coronaschulden 

Pas geleden heeft staatssecretaris van Rij een brief gestuurd naar de Tweede Kamer, waarin hij de huidige stand van zaken rondom de coronabelastingschuld uitlegt. Even een paar cijfers op een rij: 

 • 226.000 ondernemers hebben op 1 oktober 2022 gebruik van de regeling waarbij zij hun belastingschuld in maximaal 60 maandelijkse termijnen kunnen aflossen tot uiterlijk 1 oktober 2027.  
 • Circa 21.000 ondernemers met een betalingsregeling hebben nog helemaal niets van hun coronabelastingschuld afgelost, 
 • Circa 40.000 ondernemers lopen achter met terugbetalen. 
 • Circa 35.000 ondernemers hebben een brief van de fiscus ontvangen waarmee hun betalingsregeling werd ingetrokken. 
 • Per 25 september waren er nog 193.000 ondernemers die via een betalingsregeling in totaal 13,2 miljard euro moeten aflossen.  

Omdat de fiscus de druk opvoert om terug te betalen, groeit het aantal ondernemers dat een faillissement aanvraagt of stopt met hun activiteiten. Ook de Kamer van Koophandel signaleert een stijging van faillissementen en meldde op 16 oktober 2023 dat er sprake is van een trendbreuk. Het aantal ondernemingen dat failleert neemt al vijf kwartalen op rij toe.  

Daarnaast zijn er steeds meer ondernemers die uit eigen beweging stoppen met hun bedrijf. Dat waren er in het derde kwartaal zo’n 29.000 en een groei van ten opzichte van Q3 2022 met zo’n 7 procent. Naast belastingschulden spelen ook de opgelopen rente, lonen en inkoopkosten een rol.  

Hoe gaat onze overheid om met deze schuldenproblematiek? 

De staatssecretaris rekent erop dat de meeste ondernemers hun schuld zullen aflossen. De houding van de overheid blijft ruimhartig en flexibel. Tegelijkertijd ziet de overheid in dat sommige sectoren zodanig zwaar getroffen zijn dat een toename van saneringsverzoeken en faillissementen wordt verwacht.  

De Belastingdienst neemt tijdelijk een soepele houding aan bij de beoordeling van saneringsverzoeken. Tot 1 april 2024 neemt de Belastingdienst genoegen met hetzelfde percentage van de opbrengst uit een saneringsakkoord als andere schuldeisers.  

Op zoek naar evenwicht 

Al met al wordt geprobeerd een balans te vinden tussen het belang van de schatkist en het belang van de ondernemers. Maar is deze balans wel voldoende om te voorkomen dat de belastingschuld een rem wordt op het economisch herstel? Er gaan stemmen op voor meer maatwerk en volledige kwijtschelding voor ondernemers die niet in staat zijn om hun schuld af te lossen. 

Het blijft belangrijk dat de overheid de vingers aan de pols houdt bij de ondernemers en betrokken belangenorganisaties. Ook moet de overheid de stand van zaken regelmatig evalueren.. Op die manier beperk je blijvende schade aan onze economie.  

Wat kunt u doen?  

De boodschap blijft ook dat er genoeg mogelijkheden zijn om donkere financiële wolken te verdrijven. Denk daarbij aan: 

 • een schuldsanering via een buitengerechtelijk traject,  
 • de WHOA (Wet Homologatie Onderhands Akkoord), of 
 • een risico-inventarisatie als een faillissement van uw onderneming op de loer ligt of in de toekomst mogelijk is.  

Met deze oplossingen kunnen wij u van dienst zijn. Samen voorkomen en beperken we de risico’s. Een faillissement zien wij pas als allerlaatste optie, maar ook een doorstart na faillissement kan een heel aantrekkelijk scenario zijn om van de nood een deugd te maken.  

Meer weten? Vraag het onze specialisten 

De bedrijfsjuridisch adviseurs van Grant Thornton luisteren graag naar uw verhaal en kunnen u van dienst zijn bij een ‘narrow escape’.  

Neem gerust contact op