Turbulente Tijden

Moeite met terugbetalen schulden? WHOA biedt uitkomst!

Door:
Business woman in glasses counting profit on calculator
Heeft u schulden van voor of tijdens de coronacrisis waarvoor u uitstel van betaling heeft gekregen? Uw schuldeisers, zoals de Belastingdienst en UWV, zetten stappen om u aan uw terugbetalingsverplichting te laten voldoen. Lukt het niet om deze schulden nu terug te betalen of drukt deze terugbetalingsplicht (teveel) op uw werkkapitaal? Trek dan tijdig aan de bel bij uw schuldeisers. Misschien biedt de WHOA (Wet Homologatie Onderhands Akkoord) uitkomst?
Onderwerpen

Wat is de WHOA?

De WHOA biedt ondernemingen in financiële moeilijkheden uitkomst om een dreigend faillissement af te wenden. Komt u er met uw schuldeisers en aandeelhouders niet meer uit, dan kan de rechtbank een akkoord opleggen en bindt daarbij ook partijen die niet mee wilden werken aan het akkoord. Ligt één van uw schuldeisers namelijk dwars, dan kan uw onderneming failliet gaan. Zo blijven uw bedrijfsactiviteiten in stand en kunt u door. De WHOA helpt uw onderneming met reorganiseren.

Wanneer is de WHOA van toepassing?

Kan uw onderneming de schulden niet meer betalen, maar is uw onderneming wel levensvatbaar en heeft u zelfs uitzicht op winst? Dan kan uw onderneming in aanmerking komen voor de WHOA. Gaat uw onderneming mogelijk failliet? Ook dan kan het voor uw schuldeisers gunstig zijn een akkoord te sluiten in plaats van te wachten op faillissement.

Hoe verloopt de WHOA-procedure?

De WHOA-procedure bestaat uit de volgende stappen:

 1. U stelt een conceptakkoord op waarbij u uw schuldeisers en aandeelhouders indeelt in klassen op basis van een vergelijking van de situatie voor hen tussen faillissement of een WHOA-procedure.
 2. Schuldeisers en aandeelhouders stemmen op dit conceptakkoord: wel of niet akkoord.
 3. Stemmen alle schuldeisers in met het akkoord? 
  Dan eindigt hier uw WHOA-procedure en is een homologatie door de rechter niet nodig. 
  - U betaalt uw schuldeisers zoals afgesproken in het conceptakkoord. 
  - U heeft een faillissement hiermee afgewend.
 4. Stemmen niet alle schuldeisers akkoord?  
  Dien dan via een advocaat een homologatieverzoek in. Dit kan alleen bij een akkoord van 2/3 van minimaal een klasse van schuldeisers. Hierbij telt de hoogte van het bedrag in die klasse, niet de hoeveelheid stemmen.

Hoe helpen wij u met de WHOA?

Het is voor uw onderneming gunstig een goed conceptakkoord op te stellen waar alle schuldeisers mee akkoord gaan. U hoeft dan niet naar de rechtbank en u hoeft geen advocaat in te schakelen. 

 • Onze specialisten van legal services begeleiden u met het opstellen van een conceptovereenkomst. Dit vergroot de kans op een akkoord tussen u en uw schuldeisers.
 • Onze financiële specialisten zorgen voor de financiële onderbouwing van het akkoord. Zo zien uw schuldeisers dat zij beter af zijn met het akkoord dan met het faillissement van uw onderneming. Uiteindelijk moet het voor schuldeisers natuurlijk voordeliger zijn akkoord te gaan met het conceptakkoord, dan te wachten tot u failliet gaat. Het indelen in klassen op basis van rechten en afspraken kan ingewikkeld zijn. Toch voorkomt dit mogelijk uw faillissement.
 • Is het toch noodzakelijk dat u naar de rechtbank gaat voor het definitief maken van het akkoord (de homologatie)? Dan moet u daar een advocaat voor instrueren. Wij werken nauw samen met advocaten en kunnen u gericht doorverwijzen.

Wilt u meer weten over de WHOA?

Biedt de WHOA ook u uitkomst in deze turbulente tijden? Neem hiervoor contact op met één van onze experts. Op onze pagina turbulente tijden vindt u nog veel meer informatie over dit thema.