article banner

Raad van commissarissen

De raad van commissarissen (rvc) heeft een toezichthoudende rol op het bestuur.

Vanaf 1 oktober 2015 is de raad van commissarissen (rvc) geïnstalleerd. De taken van de rvc zijn in overeenstemming met de bepalingen uit het rapport ‘In het Publiek Belang’.

Belangrijkste taak van de rvc is de waarborging van het publieke belang, hiervoor is de Commissie Publiek Belang een specifieke kerncommissie van de rvc. Het vertaalt zich in een toezichthoudende taak op het bestuur inzake de strategische koers, kwaliteitsbeheersing en toetsing risicomanagement, kwaliteit bestuurlijke besluitvorming en beloningsbeleid.

Grant Thornton

Raad van Bestuur

Grant Thornton

Partners

Lees meer

De rvc bestaat uit:

  • Tjark de Lange (voorzitter), herbenoemd per 1-1-2021
  • Cokky Hilhorst (lid), benoemd per 1-7-2019
  • Natasja Baroch (lid), benoemd per 1-7-2020

De commissarissen worden gekozen voor een periode van 4 jaar, verlenging van de termijn is tweemaal  mogelijk; er wordt een roulatieschema opgesteld.