Wat zijn in uw organisatie de belangrijkste frauderisico’s? Waar zitten eventuele zwakheden in uw organisatie? Welke perverse prikkels zitten er in het beloningsbeleid van uw onderneming, die niet-integer gedrag in de hand werken? Hoe effectief zijn de maatregelen die u heeft getroffen om deze risico’s te beheersen? Goede vragen.

Zicht op fraude- en integriteitsrisico’s is noodzakelijk.

Zorg dat uw organisatie zicht krijgt op de belangrijkste risico’s van integriteitsschendingen, zoals fraude. Ook uw externe accountant verwacht dit op basis van ‘good governance’ van u en ook dat u maatregelen neemt om deze risico's te beperken.

Onze aanpak: praktisch met heldere uitkomsten

  1. Wij gaan in gesprek met uw werknemers om zicht te krijgen op de fraude- en integriteitsrisico’s die zij zien of waar ze in hun dagelijks werk mee geconfronteerd worden.
  2. In een workshop maken we een risicomatrix.
  3. We inventariseren de beheersingsmaatregelen met u zodat u zicht hebt op mogelijke blinde vlekken.

Wat levert het u op?

  • Inzicht in relevante fraude- en integriteitsrisico’s binnen uw organisatie.
  • Betere beheersing van integriteitsrisico’s binnen uw organisatie.
  • Een risicomatrix.
  • U kunt een goed onderbouwd gesprek voeren met interne toezichthouders en externe stakeholders over uw fraude- en integriteitrisico’s en uw beheersing hiervan.

Is er een frauderisico in uw organisatie?

Doe onze quickscan om inzicht te krijgen in frauderisico’s in uw organisatie.

Het integriteitsrisico is financieel gezien één van de grootste schadeveroorzakers. Uit serieuze studies blijkt dat wel 5 procent van de omzet van iedere onderneming in het geding is, waar het gaat om de schade die integriteitsinbreuken veroorzaken. Uit de praktijk blijkt dat een gedegen analyse daarom al snel loont om de gevolgen van dit risico te verkleinen.

Yvonne Vlasman Partner