Neemt u als Nederlandse werkgever werknemers van buiten de EU in dienst? Voor deze werknemers gelden beperkingen met betrekking tot werk en verblijf. Zij moeten bijvoorbeeld beschikken over de juiste documenten om legaal in Nederland te werken en te verblijven. Daarnaast komen zij vaak in aanmerking voor tegemoetkomingen, zoals de 30%-regeling voor expats. Check dit soort zaken goed voordat u deze werknemers in dienst neemt. Onze Expat Compliance Check helpt u hierbij.
Onderwerpen

Doorlopende check noodzakelijk

Ook voor buitenlandse werknemers die al in Nederland werken en u van een andere werkgever overneemt, is het onvoldoende om dit pas te checken op het moment dat de werknemer bij u start. Ook tijdens het dienstverband moet u continue monitoren of u aan de voorwaarden van de verblijfsdocumenten en de 30%-regeling voldoet.

Wij zien vaak dat werkgevers snel vergeten om op tijd een verblijfsdocument te verlengen. Door aanpassingen in het salaris of het bereiken van de 30-jarige leeftijd voldoet een werknemer soms ongemerkt en onbedoeld niet meer aan de eisen die gelden voor de verblijfsdocumenten en de 30%-regeling. Dit heeft zowel voor u als werkgever als uw werknemer vervelende (financiële) consequenties.

Krijg controle terug met de Expat Compliance Check

U wilt als werkgever juist op dit vlak alles onder controle hebben en volledig aan de geldende wet- en regelgeving voldoen om zo alle risico’s te voorkomen. Hiermee krijgen u en uw werknemers rust en voorkomt u onnodige boetes en vervelende situaties. Stel uw werknemer heeft plotseling geen werkrechten meer in Nederland terwijl de IND of de Arbeidsinspectie op de stoep staat!

Wij helpen u in beeld te krijgen of uw buitenlandse werknemers (nog) voldoen aan deze wet- en regelingeving. Doe onze Expat Compliance Check en wij maken vanuit diverse perspectieven (immigratie/verblijf, tewerkstelling en de 30%-regeling) voor u inzichtelijk aan welke eisen uw werknemer moet voldoen. Wij verifiëren vervolgens of u voldoet aan de maatstaven en, als dat niet zo is, wat er nog moet gebeuren. Daarnaast geven wij u graag advies over hoe u in control blijft op het gebied van uw expat gerelateerde zaken.

Wilt u meer informatie?

Meer informatie over onze Expat Compliance Check? Neem dan contact met ons op.

Blijf op de hoogte!

Wij geven u graag nieuwe (internationale) inzichten op het gebied van financiën, bedrijfsvoering, strategie, governance, risk, compliance en meer.