Real estate & construction

Maak nu gebruik van extra SDE++ subsidie voor CO2 reductie in industrie en vastgoed!

Henk Troost
Door:
insight featured image
Met duurzaamheid en het terugdringen van CO2 hoog op de agenda, verruimt de overheid binnenkort de SDE-subsidieregeling. Met de verbreding van de SDE++ maken ook nieuwe CO2-reducerende technieken kans op subsidie. Nieuwe kansen dus voor exploitatiesubsidie op duurzame energie. Aanvragen kan vanaf 24 november tot en met 17 december. Zorg dat u er op tijd bij bent!
Onderwerpen

Wat houdt SDE++ in?

U krijgt gedurende een aantal jaren (7 tot maximaal 15) subsidie voor de onrendabele top bij de productie van energie. Zo krijgt u bijvoorbeeld voor de productie van energie uit zonnepanelen maximaal € 0,05 per kW. Voor andere technieken kunt u veel meer subsidie krijgen. Het gaat voor een groot deel om uw bijdrage aan het terugdringen van de CO2 uitstoot.  

Tijdspad

De SDE++ is open van dinsdag 24 november, 9:00 uur tot donderdag 17 december, 17:00 uur in een aantal fases per week (1 t/m 4). Er is een budget van € 5 miljard beschikbaar.

Waarvoor kunt u subsidie aanvragen?

Onder de subsidieregeling valt de productie van duurzame energie gewonnen uit; 

  • Hernieuwbare elektriciteit: osmose, waterkracht, wind en zon
  • Hernieuwbare warmte (WKK): biomassa dat wil zeggen vergisting en verbranding, compostering enkel Champost, (ultra) diepe geothermie, zonthermie) 
  • Hernieuwbaar gas: biomassa (vergisting en vergassing)
  • CO2-arme warmte: aquathermie (TEO en TEA), daglichtkas, elektrische boiler, ondiepe geothermie, restwarmte, warmtepomp
  • CO2-arme productie: CO2 afvang en -opslag, waterstof door elektrolyse

De subsidieaanvragen worden op de volgorde van binnenkomst afgehandeld. Enkel op de dag van de budgetoverschrijding wordt gekeken naar de subsidie intensiteit. De nadruk komt in de nieuwe regeling meer te liggen op de aanspraak binnen het budget. Hoe minder u aanspraak maakt op het budget, hoe eerder u subsidie krijgt toegewezen. Zeker als het einde van het budget nadert. Dan krijgen aanvragen voor zeer weinig subsidie voorrang.  

Circulaire economie en verslaggeving

Hoeveel subsidie kunt u krijgen?

Dat is lastig om zo neer te zetten. De SDE++ regeling is daar zeer uitgebreid in en geeft voor elk van de categorieën hierboven een voorbeeld van de subsidie per fase. Het verschil tussen fase 1 en 2 kan al behoorlijk groot zijn. Hoe langer u wacht, hoe groter de kans is dat het beschikbare budget van 5 miljard uitgeput is als uw aanvraag binnenkomt. Het is dus erg belangrijk om kritisch te kijken naar de subsidie die u nodig heeft om uw project rendabel te maken.

Als het om echt grote projecten gaat is vaak een haalbaarheidsstudie nodig. Misschien heeft u ook een vergunning nodig. En als het bijvoorbeeld om het terug leveren van hernieuwbare elektriciteit gaat, dan zal er een transportindicatie moeten komen van de netbeheerder. De documenten die nodig zijn om uw project te starten, moet u bij de aanvraag voegen. Dus eigenlijk moet alles al op 24 november klaar liggen.

Hulp nodig?

Kortom er zijn weer volop kansen in deze subsidieregeling die al meer dan 10 jaar bestaat. Wij kunnen ons voorstellen dat dit voor u een lastige regeling is. Wij helpen u graag bij het indienen van de aanvraag. Neem contact op met Henk Troost.