Healthcare

Zorgbonus 2020: subsidievaststelling en verantwoording van de baan

Steven Hills
Door:
insight featured image
U hoeft voor 2020 geen aparte bijlage meer bij de jaarrekening op te nemen en er komt geen verantwoordingsprotocol. Hiermee komt een einde aan de lange onzekerheid over de zorgbonus rondom de verantwoordingswijze en de presentatie in de jaarrekening. Daarnaast zijn de verantwoordingsdata deels gewijzigd.
Onderwerpen

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) zocht bij het opstellen van het protocol naar een balans tussen een beperkte administratieve lastendruk voor zorgaanbieders en voldoende informatie voor een rechtmatigheidsoordeel. Omdat een inhoudelijk voldoende protocol niet tijdig beschikbaar was, is de conclusie dit geen onderdeel te laten vormen van de jaarrekening 2020.

Wijziging verantwoordingsdata

  • Subsidies onder de 25.000 euro worden ambtshalve vastgesteld en hoeft u niet te verantwoorden. De subsidievaststelling vindt voor 5 juni 2022 plaats.
  • Subsidies tussen de 25.000 euro en 125.000 euro die volledig zijn ontvangen en uitgekeerd aan zorgprofessionals in 2020 moet u uiterlijk 3 juni 2021 verantwoorden. In april 2021 is het online verantwoordingsformulier aan zorginstellingen verstrekt. Hierin is een werkelijke kostenverklaring opgenomen die u moet invullen.
  • Subsidies tussen de 25.000 euro en 125.000 euro die niet volledig zijn ontvangen en uitgekeerd aan zorgprofessionals in 2020 moet u uiterlijk 3 juni 2022 verantwoorden. In 2022 krijgen zorginstellingen een e-mail toegestuurd waarin staat hoe u deze subsidie moet verantwoorden.
  • Subsidies boven de 125.000 euro moet u uiterlijk 3 juni 2022 verantwoorden, ongeacht of u deze in 2020 of 2021 heeft ontvangen en uitgekeerd heeft gekregen.

En nu verder?

Momenteel weegt VWS de mogelijkheid af om een gezamenlijk verantwoordingsprotocol voor de zorgbonussen van zowel 2020 als 2021 op te stellen. Dit in overleg met de Sectorcommissie Coziek en de werkgroep COPRO van de Nederlands Beroepsorganisatie van Accountants (NBA). De Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-i) blijft zorginstellingen namens het VWS informeren over de ontwikkelingen rondom de zorgbonus.

Vragen?

Neem contact op met één van onze .

Blijf op de hoogte!

Wij geven u graag nieuwe (internationale) inzichten op het gebied van financiën, bedrijfsvoering, strategie, governance, risk, compliance en meer.