Doet u zaken met het Verenigd Koninkrijk (VK) en heeft u goederen uiterlijk op 31 december 2020 in het kader van de regeling ‘voorraad op afroep’ naar of vanuit het VK vervoerd? Dan blijft deze regeling tot slechts 12 maanden na het begin van deze regeling van toepassing voor deze goederen. Daarna moet u zich laten registreren voor btw in VK of de goederen terugbrengen. Wij brengen verschillende scenario’s voor u in kaart. Let wel, Noord-Ierland valt ook na Brexit-datum onder de EU-regeling.
Onderwerpen

Voorraad op afroep

Van een voorraad op afroep is sprake als goederen door de leverancier bij de afnemer worden opgeslagen waarbij de goederen op een door deze afnemer te bepalen tijdstip aan hem worden geleverd.

EU-regeling bij voorraad op afroep

Brengt u als ondernemer eigen goederen over naar een ander EU-lidstaat, dan moet u zich in principe in het land van aankomst van de goederen laten registreren om een intracommunautaire verwerving aan te geven. Als bij het overbrengen al bekend is wie de uiteindelijke afnemer van de goederen is, mag u een vereenvoudiging (de ‘EU-regeling’) toepassen op voorwaarde dat goederen binnen 12 maanden worden verkocht of teruggezonden. Als de EU-regeling van toepassing is, dan blijft de verwerving bij het overbrengen van de eigen goederen vanuit een ander EU-lidstaat door de leverancier buiten de btw-heffing. Op het moment dat de afnemer over de goederen beschikt, verricht de leverancier een intracommunautaire levering. De afnemer geeft dan de verwerving aan.

Heeft u als ondernemer voorraden in andere EU-lidstaten, dan geeft de EU-regeling u een voordeel en kostensparing. U hoeft zich in een ander lidstaat niet te laten registreren voor de btw, mits u de goederen opneemt in het voorraad-op-afroep-register (het ‘register’).

De EU-regeling is in Nederland ingevoerd via het besluit over de toepassing van de ‘quick fixes’ in de btw (’het besluit’). Hierin zijn wijzigingen aangebracht die nodig zijn door de Brexit. Het gewijzigde besluit geeft aan welke gevolgen de Brexit in bepaalde situaties heeft voor u  en hoe u daarmee om kan gaan.

Regels na de Brexit

Heeft u goederen onder de EU-regeling uiterlijk op 31 december 2020 vanuit Nederland naar het VK (of andersom)  overgebracht en worden deze binnen 12 maanden geleverd of teruggezonden? Dan kunnen deze uiterlijk tot en met 31 december 2021 onder deze EU-regeling worden geleverd in het VK of in Nederland of worden teruggezonden naar Nederland of het VK. Vanwege de Brexit krijgt u wel te maken met administratieve en douane-technische gevolgen.

Goederen overgebracht vanuit Nederland naar het VK

Binnen 12 maanden geleverd in het VK

Levert u goederen vanuit voorraad in het VK. Dan is het in verband met de Brexit niet meer mogelijk om bij de levering in uw opgaaf ICP het btw-identificatienummer van de Britse ondernemer op te nemen. U neemt de intracommunautaire levering dan niet op in rubriek 3b van uw btw-aangifte en uw opgaaf ICP. De leverancier moet de levering wel opnemen in het register en mag deze als hij wil aangeven in de rubriek 1e van de btw-aangifte.

Binnen 12 maanden vanuit het VK teruggezonden naar Nederland

Het terugzenden wordt aangemerkt als een uitvoer vanuit het VK en de invoer van terugkerende goederen in Nederland. De goederen komen in aanmerking voor de vrijstelling voor wederinvoer van terugkerende goederen. Voor de douaneaangifte tot wederinvoer moet u gebruik maken van de juiste vervoersdocumenten (CMR-brief of Bill of Lading). U vermeldt de terugzending van de goederen niet in uw btw-aangifte of opgaaf ICP. U moet de terugzending wel opnemen in het register. 

Goederen overgebracht vanuit het VK naar Nederland

Binnen 12 maanden geleverd in Nederland

De afnemer neemt in zijn btw-aangifte een intracommunautaire verwerving op in rubriek 4b en vermeldt de verworven goederen in zijn register.

Binnen 12 maanden vanuit Nederland teruggezonden naar het VK

De beoogde afnemer neemt de terugzending op in zijn register. Voor de beoogde leverancier is er sprake van een uitvoer in Nederland en vervolgens een (weder)invoer in het VK. 

Gevolgen btw en douane in het VK

Goederen die zich aan het einde van de overgangsperiode al in het VK bevinden, blijven in het VK onder de btw-regels van de EU vallen. De EU-regeling blijft van toepassing totdat de voorraad binnen 12 maanden wordt afgeroepen of naar de EU wordt teruggebracht. Beschikt u voor het einde van de overgangsperiode over de afroepvoorraad in het VK, dan hoeft u zich in het VK niet voor de btw te laten registreren. Dit geldt echter alleen als de goederen binnen 12 maanden worden afgeroepen of teruggestuurd. Na deze termijn moet u de goederen terugsturen of zich in het VK voor de btw laten registreren als u de voorraad opgeslagen wil houden en deze in het VK wil verkopen. Wilt u de goederen terugsturen, dan komt u mogelijk in aanmerking voor de EU-vrijstelling voor terugkerende goederen. Voor meer informatie hierover, lees ook ‘Brexit en vrijstelling terugkerende goederen’.

Chinese man behind laptop
Brexit en vrijstelling terugkerende goederen
Lees dit artikel

Vragen?

Heeft u vragen met betrekking tot voorraad op afroep, Brexit of andere btw- of douane vragen? Neem dan contact op met één van onze btw-adviseurs.