Arbeidsrecht

Werkgevers opgelet! Nieuwe Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

Anne Hofman
Door:
insight featured image
Per 1 augustus 2022 treedt de Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in werking, zonder overgangsrecht. Die wet raakt op een aantal punten uw arbeidsvoorwaardenbeleid en bijbehorende juridische documenten. Hieronder zetten we de belangrijkste wijzigingen alvast voor u op een rij. De komende week gaan wij in een serie van vier artikelen dieper in op elke wijziging.

Maak binnen 5 minuten uw juridische document

Legal docs van Grant Thornton maakt het voor u mogelijk in 3 stappen.

De documenten uit de contractenwebshop zijn standaarddocumenten die u zelf samenstelt. U koopt deze documenten dus zonder een persoonlijk juridisch advies.

Verbod op nevenwerkzaamhedenbeding

Een (bestaand) nevenwerkzaamhedenbeding is straks ongeldig, tenzij sprake is van een objectieve rechtvaardigingsgrond (artikel 7:653a BW). Bijvoorbeeld als gezondheid en veiligheid in gevaar zijn, de bescherming van vertrouwelijkheid van bedrijfsinformatie, de integriteit van overheidsdiensten of het vermijden van belangenconflicten.

Uitgebreide informatieplicht

De al bestaande informatieplicht (over onder andere het salaris, de hoeveelheid vakantiedagen en de hoogte van loondoorbetaling bij ziekte) wordt uitgebreid. Werkgevers moeten werknemers ook informeren over zaken als (wettelijke) verlofregelingen, normale werk- en rusttijden, het eventuele recht op scholing en procedures bij ontslag (artikel 7:655 BW).

Kosteloos aanbieden verplichte opleiding

Een wettelijk (of op grond van een cao) verplichte opleiding is voor de werknemer straks kosteloos en wordt beschouwd als arbeidstijd (artikel 7:611a BW). 

Verzoek arbeid met meer voorspelbare en zekere arbeidsvoorwaarden

Een werknemer kan, na 26 weken dienstverband (maximaal één keer per jaar), een verzoek bij de werkgever indienen voor arbeid met meer voorspelbare en daarmee meer zekere arbeidsvoorwaarden (artikel 2b Wet flexibel werken). Denk aan vaste uren per week, vaste werkdagen, maar ook een vast contract!

De nieuwe richtlijnen hebben directe werking. Dit betekent dat er geen overgangsrecht van toepassing is. Werkgevers moeten dan ook vanaf 1 augustus 2022 voldoen aan de juridische verplichtingen.

Heeft u vragen over de Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden? Neem gerust contact op met een van onze juristen!

nevenwerkzaamhedenbeding
Artikel 1: Nevenwerkzaamheden
Nieuwe wet beperkt verbod op nevenwerkzaamheden werknemers
Lees dit artikel
informatieverplichting
Artikel 2: uitgebreide informatieplicht
Uitbreiding van de informatieverplichting voor werkgevers per 1 augustus
Lees dit artikel
studiekostenbeding
Artikel 3: Studiekosten
Per 1 augustus wijzigen de regels rondom studiekosten voor verplichte opleidingen
Lees dit artikel
Wet flexibel werken
Artikel 4: Wet flexibel werken
Aanpassing Wet flexibel werken: verzoek om arbeid met meer voorspelbare en zekere arbeidsvoorwaarden
Lees dit artikel