Corporate finance

Grant Thornton over overnames

insight featured image
Ieder halfjaar doen wij onderzoek naar bedrijfsovernames in Nederland, zowel fusies als overnames.
Onderwerpen

Grant Thornton over overnames

Overweegt u uw bedrijf te verkopen of een bedrijf te kopen? Download dan ons onderzoek om meer te weten te komen over de stand van zaken in de fusie- en overnamemarkt. En vooral ook welke bedreigingen en kansen zich in de (nabije) toekomst mogelijk voordoen als het gaat om bedrijfsovernames.

Nederlandse bedrijfsverkopen heel jaar 2021

Het aantal fusies en overnames in Nederland was de afgelopen jaren nooit zo hoog. Een sterk eerste half jaar vertaalde zich ook door in het tweede half jaar en met 398 transacties ligt het op een vergelijkbaar niveau met de pre-corona jaren.

Nederlandse bedrijfsverkopen eerste halfjaar 2021

Vorig jaar kwam de overnamemarkt tot een abrupte stilstand door het coronavirus. Inmiddels heeft de M&A-markt zich herpakt en is sprake van een opleving van fusies en overnames. Toenemend vertrouwen in het herstel van de economie na de coronacrisis en de overvloed aan kapitaal bij investeerders in combinatie met de record lage rente drijven de stijgende M&A-activiteit.

Nederlandse bedrijfsverkopen tweede halfjaar 2020

We hebben een bewogen M&A jaar achter de rug. Na de eerste lockdown in maart viel de dealactiviteit grotendeels stil, om in de tweede helft van het jaar weer op te bloeien alsof er niets gebeurd is. Kopers en verkopers willen niet langer wachten, maar doorgaan met ondernemen en investeren. Ondanks de beperkingen en bedreigingen vanwege corona liggen er nog volop kansen om succesvolle deals uit te voeren.

In deze 'Grant Thornton over overnames' leest u over onze conclusies omtrent de fusie- en overnamemarkt voor de tweede helft van 2020. Onderwerpen zijn:

  • Tweede halfjaar 2020 meer transacties dan een jaar eerder.
  • Opvallend hoge waarderingen
  • Automatisering en health bijzonder in trek.
  • M&A proces past zich aan corona aan.
  • Onze deals in 2020.

Nederlandse bedrijfsverkopen eerste halfjaar 2020

De M&A markt kwam afgelopen halfjaar abrupt tot stilstand. Inmiddels staan de seinen weer op groen voor een opleving van fusies en overnames. Dit wordt in belangrijke mate gedreven door beschikbare middelen bij investeerders. Wel zullen kopers voorzichtiger zijn en vergt het bereiken van een goede deal extra voorbereiding en aandacht.

In deze outlook leest u over onze verwachtingen omtrent de fusie- en overnamemarkt voor de tweede helft van 2020. Onderwerpen zijn:

  • Tijdelijke stilstand in de M&A markt.
  • Seinen op groen voor opleving M&A markt.
  • Slimme voorbereiding is de sleutel tot succesvolle deals.
  • Onze deals in de eerste helft van 2020.

Gerelateerde artikelen

View more