Corporate finance

Grant Thornton over overnames

Door:
insight featured image
Ieder halfjaar doen wij onderzoek naar bedrijfsovernames in Nederland, zowel fusies als overnames.
Onderwerpen

 

Nederlandse bedrijfsverkopen in 2022 en de outlook voor 2023

Zowel in Europa als in Nederland is een lichte daling te zien in het aantal transacties. Dit was ook de algemene verwachting, aangezien de afgelopen jaren recordjaren waren voor bedrijfsovernames. Hiermee eindigt 2022 op een licht lager niveau met de jaren voor de coronapandemie en zien we een beperkte invloed van de toegenomen macro-economische onzekerheid op de fusie- en overnamemarkt. Met name tegenvallende marges zorgen voor langere looptijden van processen.

Dealtracker: overnames in 2022 en de outlook voor 2023

Nederlandse bedrijfsverkopen eerste half jaar 2022

Het aantal transacties in het eerste half jaar van 2022 laat zien dat de M&A-markt nog steeds op volle toeren draait. Waar de media spreekt over een afgekoelde M&A-markt, gaat het daar met name over grotere transacties boven de 100 miljoen euro. Wij zien nog steeds sterke tractie in het MKB-segment. Zowel op Europees als nationaal niveau vonden veel transactie plaats. De huidige onzekerheid lijkt voor bedrijven een stimulans om door middel van fusies en overnames de concurrentiepositie te versterken en voor ondernemers een impuls om te verkopen.

Nederlandse bedrijfsverkopen heel jaar 2021

Het aantal fusies en overnames in Nederland was de afgelopen jaren nooit zo hoog. Een sterk eerste half jaar vertaalde zich ook door in het tweede half jaar en met 398 transacties ligt het op een vergelijkbaar niveau met de pre-corona jaren.

Nederlandse bedrijfsverkopen eerste halfjaar 2021

Vorig jaar kwam de overnamemarkt tot een abrupte stilstand door het coronavirus. Inmiddels heeft de M&A-markt zich herpakt en is sprake van een opleving van fusies en overnames. Toenemend vertrouwen in het herstel van de economie na de coronacrisis en de overvloed aan kapitaal bij investeerders in combinatie met de record lage rente drijven de stijgende M&A-activiteit.

Nederlandse bedrijfsverkopen tweede halfjaar 2020

We hebben een bewogen M&A jaar achter de rug. Na de eerste lockdown in maart viel de dealactiviteit grotendeels stil, om in de tweede helft van het jaar weer op te bloeien alsof er niets gebeurd is. Kopers en verkopers willen niet langer wachten, maar doorgaan met ondernemen en investeren. Ondanks de beperkingen en bedreigingen vanwege corona liggen er nog volop kansen om succesvolle deals uit te voeren.

In deze 'Grant Thornton over overnames' leest u over onze conclusies omtrent de fusie- en overnamemarkt voor de tweede helft van 2020. Onderwerpen zijn:

  • Tweede halfjaar 2020 meer transacties dan een jaar eerder.
  • Opvallend hoge waarderingen
  • Automatisering en health bijzonder in trek.
  • M&A proces past zich aan corona aan.
  • Onze deals in 2020.

Nederlandse bedrijfsverkopen eerste halfjaar 2020

De M&A markt kwam afgelopen halfjaar abrupt tot stilstand. Inmiddels staan de seinen weer op groen voor een opleving van fusies en overnames. Dit wordt in belangrijke mate gedreven door beschikbare middelen bij investeerders. Wel zullen kopers voorzichtiger zijn en vergt het bereiken van een goede deal extra voorbereiding en aandacht.

In deze outlook leest u over onze verwachtingen omtrent de fusie- en overnamemarkt voor de tweede helft van 2020. Onderwerpen zijn:

  • Tijdelijke stilstand in de M&A markt.
  • Seinen op groen voor opleving M&A markt.
  • Slimme voorbereiding is de sleutel tot succesvolle deals.
  • Onze deals in de eerste helft van 2020.