BTW

Streep door btw-teruggaaf bouwkosten woning met zonnepanelen

insight featured image
Het belastingvoordeel voor particulieren op terug geleverde energie van zonnepanelen is algemeen bekend. Het leek er even op, dat btw-teruggave op de (bouw)kosten van een nieuwe woning met zonnepanelen ook mogelijk was. Maar kortgeleden oordeelde De Hoge Raad anders.
Onderwerpen

Blijf op de hoogte van de laatste updates voor de bouw & vastgoedsector

Hoe zat het ook alweer met belastingvoordeel op zonnepanelen?

Het Europese Hof van Justitie oordeelde op 20 juni 2013 dat het terug leveren van energie aan het elektriciteitsnet een ondernemersactiviteit is. Eigenaren van zonnepanelen kunnen daarom binnen vijf jaar na het kalenderjaar van de aankoop een verzoek om btw-teruggaaf indienen. Particuliere eigenaren van zonnepanelen hoeven meestal na de aankoop geen btw te betalen door toepassing van de kleineondernemersregeling. De administratieve btw-verplichtingen vervallen dus.

Btw op bouwkosten woning

Bij nieuwbouwprojecten komen er tegenwoordig bijna standaard zonnepanelen op het dak te liggen. Tot 2019 was het uitgangspunt dat kopers van een nieuwbouwwoning met zonnepanelen alleen de betaalde btw op de zonnepanelen terug mochten vragen. In 2019 oordeelden enkele rechters dat de Belastingdienst ook de btw op bouwkosten van een woning deels moest terugbetalen aan particulieren. Net als bij de btw-teruggaaf op de zonnepanelen zelf, was het een voorwaarde dat de particulier energie terug levert aan het energienet.

Door het terug leveren van energie via de zonnepanelen kreeg een nieuwe woning volgens de rechters een zakelijke functie. Omdat particulieren met de woning een ondernemersactiviteit uitoefenden, was er ook recht op een gedeeltelijke btw-teruggaaf op de bouwkosten van de woning. De woning werd in feite als een elektriciteitscentrale gezien. De hoogte van de btw-teruggaaf was afhankelijk van het soort zonnepanelen (geïntegreerd of niet-geïntegreerd) en de oppervlakte van de woning.

Hoge Raad: géén btw-teruggaaf op bouwkosten

De Hoge Raad heeft op 16 juli 2021 arrest gewezen en is het niet met de lagere rechters eens. Voor recht op btw-teruggaaf moeten er kosten zijn gemaakt met de bedoeling deze kosten voor een ondernemersactiviteit te gebruiken. Bestaat hier twijfel over, dan mag degene die de kosten heeft gemaakt nog aantonen dat de kosten in de prijs van verrichte ondernemersactiviteiten zijn verwerkt. Beiden was in deze zaak volgens de Hoge Raad niet aannemelijk.

Volgens de Hoge Raad had de particulier ook een perceel gekocht en daar een huis op laten bouwen, zonder het aanschaffen van de zonnepanelen. Het huis was hoe dan ook gebouwd. Er is daarom geen verband tussen de bouw van het huis en het terug leveren van energie met de zonnepanelen. De particulier kan de prijs van de stroom die hij terug levert niet bepalen en de kosten van de bouw daarom niet verwerken in de prijs van zijn product. Daarom bestaat er geen recht op btw-teruggaaf op de aanschaf van het perceel en de bouwkosten van het huis.

Wel btw-teruggaaf bij geïntegreerde zonnepanelen?

Dit arrest van de Hoge Raad gaat over niet-geïntegreerde zonnepanelen die op een dak liggen. Het is nog wachten op een uiteindelijk oordeel over de geïntegreerde zonnepanelen. Dit zijn zonnepanelen die ook deel van het dak en de woning zijn. Mogelijk is er volgens de Hoge Raad bij geïntegreerde zonnepanelen wel recht op btw-teruggaaf op een deel van de bouwkosten van een nieuwe woning. De zonnepanelen zijn dan namelijk echt onderdeel van de woning. Maar gelet op het huidige arrest verwachten wij ook hier een teleurstellende uitkomst.

Hoe nu verder?

De Belastingdienst houdt alle verzoeken om btw-teruggaaf op de bouwkosten van een woning aan totdat er een arrest van de Hoge Raad ligt. Voor niet-geïntegreerde zonnepanelen is dat arrest er nu. De aangehouden verzoeken worden naar verwachting spoedig afgewezen. Voor de geïntegreerde zonnepanelen is het nog afwachten.

Nederland heeft wel maatregelen getroffen om de btw-teruggaaf rechtsgeldig te voorkomen, ook al zou de hoogste rechter oordelen dat de btw op bouwkosten moet worden terugbetaald. Van de Europese Commissie heeft Nederland namelijk toestemming gekregen om btw-teruggaaf uit te sluiten bij goederen en diensten die voor meer dan 90% privé worden gebruikt. Van die maatregel hoeft de Belastingdienst nu nog geen gebruik te maken.

Gelukkig blijft het recht op btw-teruggaaf op de aanschaf en installatie van uw zonnepanelen. Heeft u daar vragen over? Neemt u dan contact op met onze btw-adviseurs.

Blijf op de hoogte!

Wij geven u graag nieuwe (internationale) inzichten op het gebied van financiën, bedrijfsvoering, strategie, governance, risk, compliance en meer.