Op 1 juli 2021 wijzigen de btw- en douaneregels voor e-commerce aanzienlijk als u direct zakendoet met consumenten. Dit geldt voor zowel verkopen binnen de Europese Unie (EU) als verkopen die goederen van buiten de EU betreffen. Als u bijvoorbeeld een webshop heeft en goederen verkoopt, die vanuit een voorraad in een EU-land naar consumenten in andere EU-landen worden verzonden, dan moet u vanaf 1 juli btw betalen in de EU-landen waar uw goederen heen gaan. Dat geldt voor goederen die al in de EU zijn en ook voor goederen met een geringe waarde die u importeert van buiten de EU en direct naar consumenten in EU-landen verzendt. De vrijstelling bij invoer voor goederen met een geringe waarde vervalt. Om te voorkomen dat u zich moet aanmelden bij de belastingdiensten in alle landen waar u levert, komt er vanaf 1 juli een nieuw éénloketsysteem ((I)OSS).
Onderwerpen

Geïmporteerde producten met geringe waarde

Wat verandert er voor u als producten met een geringe waarde verkoopt, die eerst moeten worden ingevoerd in de EU?

De btw vrijstelling voor invoer van kleine zendingen van 22 euro verdwijnt. Bij elke invoer is dus btw verschuldigd.

Als uw onderneming goederen vanuit een niet EU-land invoert in de EU, dan betaalt u btw bij invoer in het land van aankomst van de goederen. Op dit moment zijn zendingen met een geringe waarde tot en met € 22 vrijgesteld van deze invoer-btw. Deze vrijstelling komt per 1 juli 2021 te vervallen.

Eén loket voor afstandsverkopen van ingevoerde producten met een geringe waarde – de invoerregeling.
Bij invoer in de EU is vanaf 1 juli 2021 altijd invoer-btw verschuldigd maar kunt onder de volgende voorwaarden gebruik maken van een nieuwe invoerregeling (IOSS).

 • Verkopen aan consumenten van producten die uit een niet EU-land worden verzonden of vervoerd;
 • U bent als verkoper betrokken bij de verzending of het vervoer; en
 • De waarde van de afzonderlijke producten is niet meer dan € 150 per zending (intrinsieke waarde = netto bedrag zonder verzend en handling kosten).

De invoerregeling wordt IOSS genoemd. Op hoofdlijnen ziet de regeling er als volgt uit:

 • U draagt maandelijks in één loket de btw af over al uw ingevoerde verkopen met een waarde tot en met € 150 per zending.
 • U berekent de btw tarief van het land van eindbestemming.
 • Niet in de EU gevestigde ondernemers (geldt niet voor Noorwegen als de goederen uit Noorwegen komen) moeten een tussenpersoon/fiscaal vertegenwoordiger die gevestigd is in de EU aanwijzen.
 • Bij de invoer van de producten krijgt u onder de invoerregeling een speciale btw-vrijstelling.
 • Slechts wanneer de IOSS wordt toegepast kunnen goederen in het vrije verkeer worden gebracht in een andere EU-lidstaat dan de EU-lidstaat van bestemming.
 • IOSS maakt "Groen kanaal" - snelle douaneafhandeling voor zendingen met een geringe waarde - mogelijk.

Indien geen gebruik wordt gemaakt van de IOSS of de bijzondere regeling voor douaneagenten en koeriers waarbij maandelijks aangifte wordt gedaan, is direct bij de invoer btw verschuldigd. De mogelijkheid om via een art. 23-vergunning de invoer-btw aan te geven in de reguliere btw-aangifte blijft bestaan in Nederland.

Veranderingen voor verkopers via platforms

De positie van “platforms”

In bepaalde gevallen worden de zogenaamde “platforms” (inclusief webshops) vanaf 1 juli 2021 verantwoordelijk gemaakt voor de verschuldigde btw. Als een platform verkoop van een daadwerkelijke leverancier faciliteert (dat betekent dat het platform de daadwerkelijke verkoper in contact brengt met een consument dat resulteert in de levering van een goed via het platform) dan kan in bepaalde gevallen zogenaamde platformfictie van toepassing zijn.

Als de platformfictie van toepassing is dan wordt een platform een gelijkgestelde leverancier die voor de btw geacht wordt de goederen te leveren aan de consument in plaats van de daadwerkelijke leverancier.

Platformfictie kan van toepassing zijn aan leveringen van goederen en ook diensten. Er gelden verschillende regels voor verkopen waarbij de goederen al binnen de EU zijn en verkopen waarbij de goederen nog moeten worden ingevoerd.

 • Wanneer een platform/webshop faciliteert bij verkopen van goederen afkomstig van buiten de EU wordt het platform/webshop geacht de goederen te hebben geleverd aan de consument wanneer de goederen een intrinsieke waarde (netto bedrag zonder verzend en handling kosten) hebben van niet meer dan 150 euro. Wanneer het pakketje wordt ingevoerd op naam van de leverancier of de consument dan zal ervoor gezorgd moeten worden dat degene die invoert beschikt over het IOSS nummer (invoerregelingnummer) van het platform / webshop. Alleen in dat geval kan een vrijstelling bij invoer worden verkregen. Anders zal degene op wiens nam het pakket wordt ingevoerd op reguliere wijze invoer-btw moeten betalen.
 • Als goederen (van alle waarden) al ingevoerd zijn in EU op een moment dat ze zijn verkocht via een platform aan een consument in de EU dan is de platformfictie alleen van toepassing als de onderliggende leverancier niet in de EU gevestigd is. Dat geldt voor EU afstandsverkopen en ook voor lokale leveringen.

Verkoop vanuit voorraad in EU-land naar particulieren in ander EU-land

Wat verandert er per 1 juli 2021 voor de positie van ondernemers die verkopen vanuit voorraad (bijvoorbeeld via eigen online webshop) in een EU-land naar particulieren in andere EU-landen?

OSS voor afstandsverkopen naar andere EU landen over de grens in EU – vereenvoudiging voor het doen aangifte - OSS
Vanwege het vervallen van de omzetdrempels moet u vanaf 1 juli btw betalen in de EU-landen waar uw goederen heen gaan.

Om te voorkomen dat u zich moet aanmelden bij de belastingdiensten in alle landen waar u levert, kunnen vanaf 1 juli 2021 EU afstandsverkopen (en alle grensoverschrijdende B2C diensten) worden aangegeven in de OSS aangifte. In EU-lidstaat van OSS registratie kan de ondernemer vervolgens OSS-aangifte doen om de btw aan te geven die hij in de lidstaten van de EU is verschuldigd. Op de OSS-aangifte moet de ondernemer per EU-lidstaat de totale vergoeding en de daarover verschuldigde btw vermelden. Het totaal van alle btw-bedragen moet hij betalen aan de belastingdienst van de EU-lidstaat waar hij zich heeft aangemeld voor de OSS-regeling. Die EU-lidstaat zorgt dan voor doorbetaling naar de andere EU-lidstaten. Lees meer over btw-wijzigingen per 1 juli 2021 voor online B2C verkopen.

Het is voor webshops en ook ondernemers die handelen via deze webshops van belang om tijdig na te gaan wat hun btw-positie is per 1 juli 2021. Heeft u vragen of wilt u uw specifieke situatie bespreken? Neemt u dan gerust contact met onze btw-specialisten op.

Blijf op de hoogte!

Wij geven u graag nieuwe (internationale) inzichten op het gebied van financiën, bedrijfsvoering, strategie, governance, risk, compliance en meer.