Real estate & construction

Hoe gaat u als aannemer om met hoge kosten bouwmaterialen?

Bert Rustenhoven
Door:
insight featured image
De bouwsector wordt de laatste maanden geconfronteerd met een enorme prijsstijging van bouwmaterialen. Stijgingen van 30 tot 40 procent zijn eerder regel dan uitzondering. De gevolgen voor aannemers worden met de dag groter; discussies met opdrachtgevers, bouwprojecten die vertragen en marges die sterk slinken. Effecten die ook terug te zien zijn in de jaarrekening. Hoe kunnen aannemers hier het beste op anticiperen?
Onderwerpen

Schaarste bouwmaterialen

De schaarste van bouwmaterialen als staal, hout, kunststof- en rubberproducten (zoals isolatie) zorgt voor hogere prijzen en lange levertijden. Deze schaarste is voor een belangrijk deel toe te schrijven aan de coronacrisis. Als reactie hierop hebben leveranciers hun productie flink teruggeschroefd, terwijl men wereldwijd is blijven doorbouwen. In de bouwsector is het gebruikelijk om in aannemingsovereenkomsten vast te leggen dat de prijs tot einde werk vast is (een prijsvastbeding). In dergelijke gevallen draagt de aannemer de kosten van de uitvoering van de opdracht en daarmee dus het risico van prijsstijgingen en financiële tegenvallers.

Wat kunnen aannemers doen?

Aannemers hebben het gevoel dat zij weinig of niets tegen deze situatie kunnen doen en vastzitten in vooraf afgesproken contracten. Toch zijn er mogelijkheden om hier beter mee om te gaan, zoals:

  • Ga met opdrachtgevers in gesprek en overtuig hen ervan dat er sprake is van een gedeeld probleem.
  • Hoe moeilijk ook, probeer om materialen zoveel als mogelijk vooraf vast te leggen zodat u weet met welke prijsstijgingen u te maken heeft.
  • Blijf zoeken naar alternatieven (bijvoorbeeld in zee gaan met andere leveranciers).
  • Wees voorzichtig in het aannemen van nieuwe opdrachten (bijvoorbeeld door prijsplafonds met opdrachtgevers af te spreken).

Het zijn maar beperkte oplossingen. Aannemers moeten er toch rekening mee houden dat een belangrijk deel van de kosten op hun bordje komt te liggen. Dat dit effect heeft voor de jaarresultaten moge duidelijk zijn. De vraag is hoeveel?

Een adequate projectadministratie is essentieel

Hoe dan ook, deze situatie stelt meer dan ooit eisen aan de wijze waarop een aannemer zijn projecten beheerst. Een adequate projectadministratie met projectrapportages die een helder beeld geven van de financiële voortgang en planningsvoortgang is daarbij essentieel. Dit maakt het mogelijk om op basis van gedegen analyses tot een geactualiseerde forecast te komen. Door kansen en risico’s in deze forecast op te nemen kan actief worden gestuurd op het realiseren van kansen en het beperken van risico’s. Dit voorkomt wellicht forse verliezen.

De gevolgen voor de jaarrekening

Zodra duidelijk wordt dat de kosten de opbrengsten van een project overstijgen, moet de aannemer in zijn jaarrekening een verliesvoorziening op dat project verantwoorden. Hij zal op basis van projectdossiers, de projectadministratie en de kennis en ervaring van medewerkers de onderhanden projecten moeten beoordelen. Het gaat daarbij om:

  • Medewerkers die betrokken zijn bij onderhandelingen en discussies over de financiële afwikkeling van projecten, zoals minder- en meerwerk, claims en boetes.
  • Het tijdstip van oplevering.
  • Het kwaliteitsniveau van het werk.

Inherent aan dit proces is het maken van inschattingen. De werkelijkheid kan afwijken van deze inschattingen. Dat kan vooral het geval zijn bij meerjarige werken en bij lopende claims en/of meerwerkdiscussies per balansdatum.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wij helpen u graag met de meest uiteenlopende vraagstukken. Of het nu gaat om de met opdrachtgevers overeengekomen contractvoorwaarden, de wijze van projectbeheersing of de gevolgen voor uw jaarrekening. Onze bouw & vastgoedspecialisten staan voor u klaar.

Blijf op de hoogte!

Wij geven u graag nieuwe (internationale) inzichten op het gebied van financiën, bedrijfsvoering, strategie, governance, risk, compliance en meer.