Loonheffingen

Standpunt tijdelijke urenuitbreiding gewijzigd: krijgt u WW-premie terug?

Door:
insight featured image
De staatssecretaris van Sociale Zaken heeft met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020 het standpunt over de tijdelijke urenuitbreiding gewijzigd. Heeft u als werkgever daardoor te veel WW-premie (AWf Algemeen Werkloosheidsfonds) betaald, dan kunt u deze premie terugkrijgen. U vraagt de teruggaaf aan door de aangiften loonheffingen over 2020 en 2021 te corrigeren, aldus de Belastingdienst.
Onderwerpen

Dit geldt ook bij tijdelijke wijziging bestaand arbeidscontract

Een tijdelijke urenuitbreiding kan ook een tijdelijke wijziging van een bestaande arbeidsovereenkomst zijn, zo laat de staatssecretaris in een brief aan de Tweede Kamer weten. Hij komt hiermee terug op het eerdere standpunt dat een tijdelijke urenuitbreiding altijd een aparte arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is. Op deze aparte arbeidsovereenkomst was daarom de hoge WW-premie van toepassing.

Gevolgen voor de WW-premie

Voor 2020, 2021 en 2022 geldt voor de tijdelijke urenuitbreiding dezelfde WW-premie als voor de oorspronkelijke uren. Betaalt of betaalde u voor de bestaande arbeidsovereenkomst de lage premie? Dan heeft u misschien voor de tijdelijke urenuitbreiding over eerdere aangiftetijdvakken in 2020 en 2021 te veel premie betaald.

Het gewijzigde standpunt heeft voor u geen gevolgen als u voor de bestaande arbeidsovereenkomst de hoge premie betaalt of betaalde.

Voorbeeld tijdelijke urenuitbreiding

Uw werknemer heeft bij u een contract voor onbepaalde tijd, voor 24 uur per week, dat schriftelijk is vastgelegd en dat geen oproepcontract is. De lage AWf-premie is van toepassing.

Uw werknemer werkt van september 2020 tot en met maart 2022 per week 6 uur extra. De werknemer doet voor de tijdelijke urenuitbreiding hetzelfde werk onder dezelfde arbeidsvoorwaarden.

Oude standpunt: aparte arbeidsovereenkomst

Volgens het eerdere standpunt heeft u als werkgever de urenuitbreiding aangemerkt als een aparte arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. U heeft de hoge premie toegepast op het loon van de urenuitbreiding.

Nieuwe standpunt: geen aparte arbeidsovereenkomst

Volgens het nieuwe standpunt is er in deze situatie geen sprake van een aparte arbeidsovereenkomst. Voor 2020, 2021 en 2022 mag u de lage premie berekenen over het loon van de urenuitbreiding. U kan de eerder te veel betaalde premie terugkrijgen. Voor het restant van de betalingen over de urenuitbreiding (tot en met maart 2022 in dit voorbeeld) past u de lage premie toe.

Soms wel een aparte arbeidsovereenkomst

Soms is de tijdelijke urenuitbreiding nog wel een aparte arbeidsovereenkomst. Zoals in de volgende situaties:

  • De werkzaamheden of arbeidsvoorwaarden voor de urenuitbreiding verschillen wezenlijk van die van de bestaande arbeidsovereenkomst.
  • U bent met uw werknemer voor de urenuitbreiding expliciet een aparte arbeidsovereenkomst overeengekomen.

In deze situaties wijzigt er niets. Op deze aparte arbeidsovereenkomst is en blijft de hoge premie van toepassing.

Hoe krijgt u de teveel betaalde premie terug?

  • Corrigeer de aangiften loonheffingen over 2020 en 2021.Verzend voor elk aangiftetijdvak van 2020 een losse correctie.
  • Verzend voor de reeds verstreken aangiftetijdvakken van 2021 de correcties uiterlijk bij de aangifte over het laatste aangiftetijdvak (december of 13e periode). De teruggaaf van de eerder te veel betaalde AWf-premie kunt u verrekenen met de afdracht over het laatste tijdvak.
  • Heeft u al aangifte over het laatste tijdvak gedaan? Dan kunt u de aangifte over december of 13e periode tot en met 31 januari 2022 nogmaals verzenden, maar dan inclusief de correcties over de andere aangiftetijdvakken.

Hulp nodig?

Heeft u hulp nodig bij het terugvragen van de teveel betaalde WW-premie? Neem dan contact op met één van onze specialisten.

Blijf op de hoogte!

Wij geven u graag nieuwe (internationale) inzichten op het gebied van financiën, bedrijfsvoering, strategie, governance, risk, compliance en meer.