In mijn praktijk kom ik dagelijks met klanten in gesprek over de vaststellingovereenkomst. Of de beëindigingsovereenkomst. Het kan dan ook geen toeval zijn dat deze termen deze week de meest gezochte zoekwoorden zijn in Google. Twee verschillende woorden voor exact hetzelfde document: waarin werkgevers en werknemers opnemen, dat de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden eindigt. Maar waar is het stuk nou precies voor nodig? En wat neemt u er in op, en wat niet? Ik neem u graag mee in de ins en outs van de vaststelling- of beëindigingsovereenkomst. En ik geef tips hoe u zelf het makkelijkst aan een dergelijke overeenkomst komt.
Onderwerpen

Top drie voor beëindiging arbeidsovereenkomst

Met een vaststellingsovereenkomst verklaren werkgever en werknemer samen de arbeidsovereenkomst te willen beëindigen. Dit is wat we ‘een beëindiging met wederzijds goedvinden’ noemen. Dit is één van de drie meest voorkomende manieren om een arbeidsovereenkomst te beëindigen. De andere twee zijn ontbinding via de kantonrechter (bijvoorbeeld bij disfunctioneren) of een verzoek tot een ontslagvergunning bij het UWV (bijvoorbeeld bij reorganiseren).

Dit moet u opnemen in een vaststellingsovereenkomst

Bepaalde elementen komen altijd terug in de vaststellingsovereenkomst. Zoals:

  • de einddatum van de arbeidsovereenkomst,
  • eventuele opzegtermijn,
  • mogelijke ontslagvergoeding (bijvoorbeeld de transitievergoeding),
  • en wat er met eventuele nog openstaande vakantiedagen gebeurt.

U mag ook aanvullende afspraken opnemen als u dat wilt. Uiteindelijk eindigt het document met een passage over finale kwijting (dat werkgever en werknemer na de beëindiging van de arbeidsovereenkomst niets meer van elkaar te vorderen hebben) en de bedenktijd voor werknemer. Elementen die niets te maken hebben of niet direct samenhangen met het einde van de arbeidsovereenkomst, kunt u beter ergens anders vastleggen. Bijvoorbeeld in een email of brief.

Tip: Gebruik een juridisch correct document

Het UWV bepaalt op basis van de inhoud van de overeenkomst of de werknemer recht heeft op een eventuele uitkering. De exacte inhoud van de vaststellings- of beëindigingsovereenkomst is dus erg belangrijk. Op internet zijn legio vaststellings- en beëindigingsovereenkomsten te vinden (betaald of onbetaald) maar die zijn lang niet altijd volledig of correct. Wilt u zeker weten dat de inhoud van de overeenkomst juridisch juist is? Ga dan naar onze webshop en stel zelf -  zonder tussenkomst van een jurist, een beëindigingsovereenkomst op.