Loonheffingen

WW-premie: einde tijdelijke maatregel bij meer dan 30 procent overwerk

Door:
insight featured image
Sinds de invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) per 1 januari 2020, betaalt u als werkgever voor arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd een lage WW-premie en voor flexibele arbeidsovereenkomsten, zoals een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, een hoge WW-premie. Deze bepaling is tijdens de coronacrisis voor 2020 en 2021 tijdelijk opgeschort, omdat in veel sectoren veel werknemers overwerkten door de crisissituatie (zoals in de zorg). Per 1 januari 2022 treedt echter de ‘oude’ WAB-bepaling weer in werking. Let dus op als u hier gebruik van maakte!
Onderwerpen

Wanneer betekent overwerk een hogere WW-premie?

Werkt uw werknemer 30 procent of meer uren over dan overeengekomen en heeft uw werknemer een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd voor gemiddeld minder dan 35 uur per week? Dan moet u op grond van de WAB met ingang van 1 januari 2022 de hoge WW-premie betalen.

Geen herziening WW-premie bij overwerk door corona
Geen herziening WW-premie bij overwerk door corona
Lees dit artikel

Blijf op de hoogte!

Wij geven u graag nieuwe (internationale) inzichten op het gebied van financiën, bedrijfsvoering, strategie, governance, risk, compliance en meer.