Bouw & vastgoed

Doe meer met duurzame daken

Henk Troost
Door:
insight featured image
Gemeenten mogen vanaf 1 januari 2022 gebouweigenaren verplichten tot duurzame maatregelen op daken. Het gaat hierbij specifiek om pv-panelen en groene daken op industriële en overige gebruiksfuncties. De wet Besluit bouwwerken leefomgeving wordt hierop aangepast.
Onderwerpen

Meer ruimte voor aanvullend beleid

Nieuwe gebouwen hoeven nog niet te voldoen aan de eisen voor energieprestatie. Die gebouwen zijn dus niet verplicht om hernieuwbare energie op te wekken. Eigenlijk bizar. Gemeenten en provincies kunnen daar nu geen aanvullend beleid en regelgeving over maken. Maar dat verandert als het voorstel in de conceptnota wordt aangenomen.

Voordelen groene daken

Groene daken kunnen de effecten van hittestress en/of wateroverlast verminderen. Door de aanleg van groene daken in bepaalde gevallen te verplichten wordt wateroverlast voorkomen.

Zo wordt er bij de nieuwbouw van veel distributiecentra eigenlijk niets gedaan met groene daken. Wellicht snijdt het mes aan twee kanten door de voorgestelde aanscherping van regelgeving. Voor de PV panelen kan in oktober 2021 weer een SDE++ subsidie worden aangevraagd. Groene daken staan op de milieulijst wat een fiscaal voordeel oplevert. Water wordt geborgen, ook daar is wellicht wat mee te doen in relatie tot de milieulijst. Met een beetje geluk wordt het dan ook weer aantrekkelijk voor de weidevogel om te broeden op het dak.

Kortom: bouwt u een groot nieuw pand? Denk aan deze opties. Neem contact met ons op als u meer wilt weten.