Legal

Wettelijke regeling maakt coronatoegangsbewijs op de werkvloer straks mogelijk

Géraldine Grünberg
Door:
insight featured image
Ons huidige arbeidsrecht is niet ingericht op een pandemie. Het kabinet neemt daarom een aanvullende stap met een wettelijke regeling, zodat werkgevers ook naar het coronatoegangsbewijs (CTB) mogen vragen. In de Wet publieke gezondheid (Wpg) waarin al een (tijdelijk) hoofdstuk is opgenomen dat een grondslag biedt voor een CTB-toets, wil het kabinet een paragraaf toevoegen waardoor ook de CTB-toets op de werkvloer gerechtvaardigd is. Wat betekent dit straks voor u en uw werknemers?
Onderwerpen

Maak binnen 5 minuten uw juridische document

Legal docs van Grant Thornton maakt het voor u mogelijk in 3 stappen.

De documenten uit de contractenwebshop zijn standaarddocumenten die u zelf samenstelt. U koopt deze documenten dus zonder een persoonlijk juridisch advies.

Zorgplicht werkgever versus privacy werknemer

U heeft als werkgever een zorgplicht ten opzichte van uw werknemers. Dit betekent onder meer dat u het besmettingsrisico op de werkvloer zoveel mogelijk moet beperken. Dit kan op verschillende manieren. Een aantal van deze opties vereisen controle op uw werknemers, bijvoorbeeld het verplichtstellen van een CTB. Echter, hiermee maakt u inbreuk op het recht op privacy van uw werknemers. Het verwerken van deze gezondheidsgegevens is in strijd met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit vereist een wettelijke basis en die is er op dit moment (nog) niet.

3G-toets op de werkvloer

Het wetsvoorstel van 22 november 2021 aan de Tweede Kamer regelt de inzet van CTB-plicht op het werk. De gevolgen zijn beperkt omdat, zo stelt de regering: werknemers zelf kunnen kiezen tussen vaccinatie-, herstel- of testbewijs waarbij ongevaccineerden zich kosteloos kunnen laten testen (3G) en iedereen zo toegang heeft tot de arbeidsplaats. Dat ongevaccineerden zich vaak moeten laten testen en wat een inbreuk op de grondrechten van deze werknemer is, vindt de regering gezien de omstandigheden gerechtvaardigd.

Welke sectoren een CTB-plicht?

De regering erkent dat dat dit een fundamentele stap is. Toch vindt zij dit noodzakelijk om zo de overdracht van het virus te verminderen. Het gaat vooral om de ‘CTB-plichtige sectoren’ waarvoor nu al een CTB voor bezoekers of klanten geldt (horeca, sport, evenementen). Daarnaast kan de minister ook andere sectoren aanwijzen voor wie een CTB op de werkvloer geldt. Welke werkplekken dat precies zijn en wanneer de CTB-plicht in gaat, wordt later bepaald via ministeriële regelingen. Voor een kantooromgeving is dit waarschijnlijk minder snel aan de orde, maar bijvoorbeeld wel in een fabrieksomgeving waar geen alternatieven als thuiswerken of voldoende afstand houden mogelijk zijn.

Geen arbeid, wel loon?

Wat als uw werknemer dit niet wil of kan? Is er geen enkel redelijk alternatief mogelijk, dan kan uw werknemer in het uiterste geval niet aan het werk. Mag u het loon dan stopzetten? Hiervoor heeft de wet een open norm en hangt het van de omstandigheden af of het niet werken voor risico van uw werknemer komt. Hoofdregel is ‘geen arbeid, wel loon, tenzij…’. Wanneer uw werknemer bijvoorbeeld de mogelijkheid heeft zich te laten testen en u dit ook met enige frequentie van uw werknemer mag verlangen, kan u de loonbetaling stopzetten zolang uw werknemer geen CTB kan of wil tonen en daarom niet kan werken.
Kunt u, als laatste optie, de arbeidsovereenkomst beëindigen? Of dat kan, hangt af van de omstandigheden. Of het niet tonen van een CTB ook echt voldoende is om een arbeidsovereenkomst te beëindigen, moet de rechtspraak uitwijzen. Blijf altijd in gesprek met uw werknemers en zoek samen naar de beste oplossing voor beide kanten.

Niet-gevaccineerde werknemer een risico? Zoek dan samen naar een oplossing
Niet-gevaccineerde werknemer een risico? Zoek dan samen naar een oplossing
Lees dit artikel

Conclusie

Op 7 december heeft de regering aangekondigd de behandeling van het wetsvoorstel uit te stellen naar januari. Als het wetsvoorstel straks door de Tweede en Eerste Kamer is aangenomen kan u uw werknemers (alleen in bepaalde sectoren) naar een CTB vragen. De rechtspraak wijst vervolgens uit wanneer een salarisstop of zelfs ontslag gerechtvaardigd is ten aanzien van een werknemer die geen CTB kan of wil tonen. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen op dit gebied.

Blijf op de hoogte!

Wij geven u graag nieuwe (internationale) inzichten op het gebied van financiën, bedrijfsvoering, strategie, governance, risk, compliance en meer.