Sustainable impact

IFRS zet belangrijke stap in harmonisatie standaarden voor duurzaamheidsverslaglegging

Emma Verheijke
Door:
insight featured image
Tijdens de COP26 VN klimaattop in Glasgow kondigde IFRS Foundation de oprichting van een nieuwe Internationale Sustainability Standards Board aan om verslaglegging van duurzaamheidsprestaties beter en éénduidiger te maken. Ook de Climate Disclosure Standards Board en the Value Reporting Foundation vallen daar straks onder. Wat betekent dit voor de duurzaamheidsverslaglegging en voor uw onderneming?
Onderwerpen

Meer standaardisatie in duurzaamheidsverslaglegging gewenst

Momenteel gebruiken ondernemingen verschillende frameworks, standaarden, indicatoren en guidelines in corporate reporting (zoals GRI, integrated reporting framework, SASB, CDP). Grote (internationale) investeerders en andere stakeholders spreken steeds vaker de wens uit om duurzaamheidsrapportages (ESG) transparanter, kwalitatiever en meer vergelijkbaar te maken. Zowel op het punt van betrouwbare informatie over de (klimaat gerelateerde) risico’s en kansen die van impact zijn, als over de impact van deze ondernemingen op mensen en milieu. Een urgente oproep dus voor harmonisatie en uniformeren van deze zogenaamde corporate sustainability disclosures.

ESG en verantwoord investeren: wat is het en wat moet u ermee
ESG en verantwoord investeren: wat is het en wat moet u ermee
Lees dit artikel

Harmonisatie van standaarden

Als onderdeel van deze ontwikkeling gingen eerder dit jaar de Sustainability Accounting Standards Board (SASB) en de International Integrated Reporting Council (IIRC) samen in de Value Reporting Foundation (VRF). Deze week kondigde de internationaal gezaghebbende IFRS Foundation (International Financial Reporting Standards) aan een nieuw orgaan op te richten, de International Sustainability Standards Board (ISSB). Het doel van deze ISSB is om een rapportagestandaard voor duurzaamheidsprestaties te ontwikkelen, voortbouwend op bestaande standaarden. Als onderdeel van deze ontwikkeling komen de eerdergenoemde Value Reporting Foundation en de al bestaande Climate Disclosure Standards Board (CDSB, initiatief van het Carbon Disclosure Project, CDP) halverwege 2022 in dit nieuwe orgaan samen.

ifrs-belangrijke-stap-harmonisatie-regels-duurzaamheid.png

Relevantie van informatie

Het raamwerk van CDSB was al afgestemd op Europese wetgeving (NFRD, vanaf 2023 de CSRD) en andere standaarden (onder andere TCFD, GRI, IR). Inhoudelijk was er dus al veel overlap maar soms bevatten vereisten van verschillende standaarden juist tegenstrijdigheden. Verdere integratie is mogelijk maar dus ook noodzakelijk. In de eerste plaats, zo stellen de betrokken partijen, om investeerders de juiste informatie te verschaffen.

Tegelijk met de aankondiging van de oprichting van de ISSB publiceerden zij ook een eerste bijbehorende standaard voor een algemene en klimaat-gerelateerde publicatie.
Vanaf 2023 geldt – naar verwachting – verplichte duurzaamheidsverslaglegging voor alle grote organisaties in Europa onder de CSRD. Valt rapporteren op de nieuwe IFRS-standaard onder de CSRD-verplichtingen? Daarover verwachten we medio 2022 meer te horen.

CSRD: duurzaamheidsrapportage verplicht voor bedrijven
CSRD: duurzaamheidsrapportage verplicht voor bedrijven
Lees dit artikel

Wilt u meer weten over het opstellen van ? Neem vooral contact met ons op.

Blijf op de hoogte!

Wij geven u graag nieuwe (internationale) inzichten op het gebied van financiën, bedrijfsvoering, strategie, governance, risk, compliance en meer.