Duurzaamheid

Verduurzaming wagenpark: goed voor milieu én portemonnee

Linda van de Reep
Door:
insight featured image
Bent u van plan te investeren in een elektrisch of met waterstof aangedreven vrachtwagen of (bestel)auto? Dan levert u dat wellicht een flink fiscaal voordeel op. Dit zijn de fiscale faciliteiten waar u gebruik van kan maken.
Onderwerpen

Milieu-investeringsaftrek

Bovenop de ’reguliere’ kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) mag u ook de bijzondere aftrekpost voor milieuvriendelijke investeringen toepassen: de milieu-investeringsaftrek (MIA). Weet u dat de MIA u veel voordeel op kan leveren? Vanaf 1 januari 2022 loopt de MIA namelijk op tot maximaal 45 procent van uw investeringsbedrag bovenop de KIA. Zeker nu de verwachting is dat de productie van e-trucks in 2022 een vlucht neemt, is dit zeer interessant voor ondernemers in de logistieke sector.

Rekenvoorbeeld

U koopt in februari 2022 een elektrisch aangedreven vrachtwagen die gebruikmaakt van een brandstofcel. Dit type vrachtwagen staat op de milieulijst en komt in aanmerking voor 45 procent MIA (2021: 36 procent). Bij het verwerken van de MIA in de aangifte levert u dit een fiscaal voordeel op van:

€ 300.000 * 45% MIA * 25% vennootschapsbelasting = € 33.750.

Aan deze voorwaarden moet uw investering voldoen

  • check op de lijsten van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO) of de investering kwalificeert voor de MIA. Staat uw model niet op de lijst? Dien dan een verzoek in waardoor deze wellicht alsnog op de lijst kan komen;
  • het bedrijfsmiddel is nieuw/ongebruikt; en
  • het investeringsbedrag is minimaal 2.500 euro en maximaal 25 miljoen euro. Het gaat hierbij alleen om aanschafkosten en kosten voor technische noodzakelijke onderdelen. Het bedrag wordt (in sommige gevallen) in de melding die u doet afgetopt, waarna de aftrek wordt berekend.

Melden bij RvO

Voor verwerking van de MIA in uw aangifte vennootschapsbelasting moet u binnen drie maanden na het aangaan van de aankoopverplichting (na ondertekening van de offerte) een melding doen via de website van RvO. Voor deze melding heeft u eHerkenning nodig. Grant Thornton kan dit uiteraard ook voor u doen. Na deze melding ontvangt u een referentienummer en kan u de milieu-investeringsaftrek in uw aangifte verwerken.

Energie-investeringsaftrek

Een andere interessante regeling is de energie-investeringsaftrek (EIA). Ook hiervoor geldt dat de investering op de lijst van de RvO moet staan om in aanmerking te komen. Denk hierbij aan een HR-elektromotor en bepaalde soorten transportkoeling. Hiervan kan u vervolgens 45,5 procent van de investeringskosten aftrekken. Dit leidt gemiddeld tot een voordeel van 11 procent. Let op: u mag de MIA en EIA niet combineren. Een combinatie van de EIA met de KIA mag wel.

Streep door btw-teruggaaf bouwkosten woning met zonnepanelen
Streep door btw-teruggaaf bouwkosten woning met zonnepanelen
Lees dit artikel

Laat dit voordeel niet liggen

Dus gaat u binnenkort investeren in een milieuvriendelijk of energiezuinig bedrijfsmiddel? Kijk dan vooral of u in aanmerking komt voor deze investeringsaftrekposten en vergeet dit niet te verwerken in uw aangifte vennootschapsbelasting. Dit levert u een leuk fiscaal voordeel op!