De ontwikkelingen in de zorg volgen elkaar in hoog tempo op. Wijzigingen in wetgeving en maatschappelijke discussies zijn aan de orde van de dag.

Wilt u weten of u in control bent qua regelgeving, maar ook of uw organisatie, leidinggevenden en toezichthouders de toets van maatschappelijk verantwoord handelen doorstaan? Wij helpen u hier graag bij.

Zowel in de Cure als in de Care krijgt u als zorgondernemer en/of – professional te maken met steeds complexere, omvangrijkere en veranderende wetgeving. Ongetwijfeld roept dit vragen op. Past de rechtsvorm bij de specifieke zorgregelgeving? Heeft u uw bestuurs- en toezichthouderstructuur in lijn met de Wet Toelating Zorginstelling (Wtzi) op orde? Mag u als zorgondernemer winst uit keren? Ontvangen uw bestuurders en toezichthouders een beloning zoals de Wet Normering Topinkomens (WNT) dat voorschrijft?

Zomaar een paar vragen uit de praktijk waar u mee te maken kunt krijgen. Wij adviseren u bij de inrichting van uw zorgorganisatie en zorgen dat u zowel intern als extern in control bent.

Dit doen wij:

  • Opzetten en implementeren van de juiste juridische structuur.
  • Adviseren bij compliance vraagstukken.
  • Aanvragen van de benodigde toelatingen.
  • Adviseren bij de keuze van en het juridisch vormgeven van uw governance structuur.
  • Opstellen van zorgovereenkomsten voor zorginstellingen en -professionals.
  • Adviseren over beloningsstructuren (WNT).
  • Pivacyvraagstukken.

Gerelateerde diensten

De gezondheidszorg is dynamisch en onderhevig aan wijzigende regelgeving en budgetten. Hoe blijft u als zorginstelling financieel gezond?

Blijf op de hoogte!

Wij geven u graag nieuwe (internationale) inzichten op het gebied van financiën, bedrijfsvoering, strategie, governance, risk, compliance en meer.

Waar kunt u ons vinden?

Dichtstbijzijnde vestiging voor u

Flemingweg 10
2408 AV Alphen aan den Rijn

Postbus 2259
2400 CG Alphen a/d Rijn