belastingadvies

Verhoging belastingrente vennootschapsbelasting voorlopig geschrapt

ContributorName(contributor, true)
Door:
insight featured image
Eerder deze maand meldden wij dat het percentage belastingrente voor de vennootschapsbelasting en de bronbelasting per 1 maart 2023 zou worden verhoogd van 8% naar 10,5%. Op 23 februari 2023 heeft staatssecretaris Van Rij van Financiën in een brief aan de Tweede Kamer aangegeven dat het kabinet op dit moment geen verhoging wil doorvoeren.
Onderwerpen

Blijf op de hoogte!

Wij geven u graag nieuwe (internationale) inzichten op het gebied van financiën, bedrijfsvoering, strategie, governance, risk, compliance en meer.

Geen verhoging

Met ingang van 1 maart 2023 zou het percentage van de belastingrente voor de vennootschapsbelasting en de bronbelasting van 8% naar 10,5% stijgen. Voor het percentage belastingrente voor de vennootschapsbelasting en de bronbelasting wordt er aangesloten bij de wettelijke rente op handelstransacties. Deze rente wordt vastgesteld op basis van de basisfinancieringsrente van de Europese Centrale Bank (ECB). Recent heeft de ECB een rentepercentage van 2,5% aangekondigd. Het kabinet vindt deze verhoging op dit moment niet wenselijk en is voornemens om de percentages van de belastingrente tijdens de voorjaarsbesluitvorming opnieuw te bekijken.

Wijziging van het beleidsbesluit

Het kabinet wil zo snel mogelijk een wijziging van het Besluit belasting- en invorderingsrente. De verwachting is dat deze wijziging in het tweede kwartaal van 2023 kan worden gerealiseerd. Voor belastingplichtigen die belastingrente moeten betalen blijft dus een rentepercentage van 8% gelden. Voor belastingplichtigen die aanspraak maken op vergoeding van belastingrente in de periode vanaf 1 maart 2023 totdat het Besluit belasting- en invorderingsrente is aangepast geldt een percentage van 10,5%. Terugwerkende kracht vindt het kabinet in die situatie onwenselijk. Aan dit tijdelijke verschil komt een einde op het moment dat het aangepaste besluit ingaat.