article banner
IFRS 16

IFRS 16 en overgangskeuzes

Veel nieuwe standaarden die recent zijn uitgebracht hebben uitgebreide overgangsbepalingen teneinde de eerste toepassing hiervan te vergemakkelijken. IFRS 16 is geen uitzondering hierop. Appendix C van IFRS 16 bevat uitgebreide overgangsbepalingen die toegepast kunnen worden.

In dit artikel worden de overgangsbepalingen die mogelijk zijn voor transition choices [ 117 kb ] beschreven en worden enkele praktische tips gegeven. Op de laatste pagina is een stroomschema opgenomen waarin een samenvatting van de te maken keuzes vermeld staan.

De belangrijkste boodschap is dat er een aantal belangrijke keuzes gemaakt moet worden, welke een significante impact kunnen hebben op de balans en de winst- en verliesrekening. Het is daarom belangrijk ervoor te zorgen dat u alle benodigde data hebt bij de implementatie van deze nieuwe standaard, en dat je de mogelijke keuzes afweegt teneinde er zeker van te zijn dat de juiste keuze wordt gemaakt. Bijvoorbeeld, toepassing van de verschillende overgangsbepalingen kunnen een impact hebben op:

  • mogelijkheid om al dan geen dividenduitkeringen te kunnen doen;
  • tax payments;
  • ratio’s zoals opgenomen in het bank convenant;
  • aantrekkelijkheid van de bonusprogramma’s voor werknemers;
  • de mogelijkheid om vreemd geld aan te (gaan) trekken;
  • de matrix die investeerders gebruiken om uw prestaties en performance te meten.

Neem contact op

Heeft u vragen naar aanleiding van een van de onderwerpen die in de publicatie wordt vermeld, neem dan contact op met uw adviseur of één van onze IFRS-specialisten.