Overstappen van een eenmanszaak naar een BV. Waarom zou u dat eigenlijk doen? En wat komt daar bij kijken? Lees de antwoorden op de 10 meest gestelde vragen.

Bent u nu vennoot van een vennootschap onder firma, dan zijn onderstaande vragen ook op uw vennootschapsaandeel van toepassing.

Welke rechtsvorm?
Past mijn eenmanszaak als rechtsvorm nog bij mijn onderneming? Lees verder
10 veelgestelde vragen
Waarom zou ik een BV oprichten?

Er zijn veel redenen om te kiezen voor ondernemen in een BV. Denk bijvoorbeeld aan:

 • het beperken of uitsluiten van risico's en aansprakelijkheid van privévermogen;
 • fiscale voordelen bij verkoop of overlijden;
 • continuïteit van uw bedrijf bij arbeidsongeschiktheid en overlijden;
 • imago naar opdrachtgevers;
 • een betere positie bij aanbestedingen;
 • anonimiseren van uw burgerservicenummer en andere privégegevens.
Loop ik echt minder risico met een BV?

Als ondernemer met een eenmanszaak bent u met uw gehele vermogen aansprakelijk. Schuldeisers van uw bedrijf kunnen zich verhalen op bijvoorbeeld uw woning of spaarrekening. Een BV is een rechtspersoon en heeft daarom een eigen, van uw privévermogen, afgescheiden vermogen. Schuldeisers van uw BV kunnen zich alleen verhalen op het vermogen van de BV. Uw privévermogen is veilig, afgezien van bijzondere omstandigheden. Als u onderneemt in een risicovolle branche of personeel in dienst heeft kan een BV daarom voor u aantrekkelijk zijn.

Hoe zit dat met de belastingen?

De winst van een eenmanszaak wordt belast met maximaal 52 procent inkomstenbelasting. U kunt gebruik maken van diverse fiscale kortingen voor ondernemers zoals de zelfstandigenaftrek en de MKB-winstvrijstelling.

De winst van een BV wordt belast met 20 procent tot 25 procent vennootschapsbelasting. Dit tarief is aanmerkelijk lager dan de belasting over de winst van een eenmanszaak/vof. Voordat u het geld in privé kunt uitgeven, is echter een dividenduitkering nodig. Het dividend wordt belast met 25 procent inkomstenbelasting. De totale heffing over de winst van de BV bedraagt dan minimaal 40 procent (20 procent vennootschapsbelasting + 25 procent inkomstenbelasting/dividendbelasting x 80 procent van de winst).

Bij een BV bent u als ondernemer een zogenaamde directeur-groot aandeelhouder (dga) en in dienst van uw BV. Vanwege fiscale wetgeving bent u verplicht aan u zelf een salaris uit te keren van minimaal 45.000 euro. Dit salaris is voor de BV aftrekbaar van de winst en bij u privé belast met maximaal 52 procent inkomstenbelasting. Hierop gelden geen ondernemersfaciliteiten. Een vergelijking tussen de fiscale positie van een eenmanszaak en een BV ziet er dan ongeveer zo uit:

Eenmanszaak     BV    

Winst uit onderneming

250.000   Winst uit onderneming 250.000   

Zelfstandigenaftrek

7.280

 -/- Gebruikelijk loon/salaris dga 45.000  -/-
Winst na zelfstandigenaftrek

242.720

  Winst voor belastingen 205.000  
           

MKB-winstvrijstelling (14%)

33.981

 -/- Vennootschapsbelasting (20%) 41.000  -/- 

Belastbaar inkomen

208.739

  Winst na belastingen 164.000   
           
 Winst uit onderneming 250.000    Uitkeren naar privé 164.000  
 Inkomstenbelasting box 1 100.183   -/- Dividendbelasting (25%)   41.000  -/-
      Netto over uit BV  123.000  
           

 

 

  Salaris dga 45.000  

 

 

  Inkomstenbelasting box 1  17.511 -/- 
      Netto salaris dga 27.489  
           

Netto inkomen

 149.817   Netto inkomen 150.489  

Totale belasting

100.183   Totale belasting 99.511  

 

Hoe werkt een BV eigenlijk?

U kunt al een BV oprichten met een startkapitaal van 0,01 euro. Vroeger was het minimale startkapitaal 18.000 euro, maar deze regel is op 1 oktober 2012 vervallen.

U kunt de BV een naam geven die u wilt, mits passend in het normale handelsverkeer. De toevoeging BV aan de naam van de BV is wettelijk verplicht.

Een BV is een zelfstandige entiteit die zelf transacties kan verrichten in het handelsverkeer. De BV wordt daarbij door haar bestuur vertegenwoordigd. Als oprichter bent u vaak zelf de (enig) bestuurder van de BV zodat u alle zeggenschap heeft over haar handelen.

Als oprichter/directeur-grootaandeelhouder (dga) bent u in loondienst van de BV waarvoor u een arbeidscontract afsluit. Voor uw werkzaamheden ontvangt u een salaris.

Belangrijk is om het vermogen van de BV te onderscheiden van uw privévermogen. Zakelijke uitgaven doet u vanaf de bankrekening van de BV. Privéboodschappen betaalt u met uw privé pinpas. Kleine bedragen kunt u van de BV lenen.

Zorgt een BV voor meer administratieve lasten?

Aan het eind van het jaar worden voor een eenmanszaak jaarstukken opgesteld door uw boekhouder of accountant. Ook voor een BV worden jaarstukken opgesteld in de vorm van een jaarrekening. Het is verplicht om (een beperkt deel van) deze jaarrekening te publiceren bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Die publicatie is bij een eenmanszaak niet nodig.

Een BV is jaarlijks verplicht een aangifte vennootschapsbelasting in te dienen bij de Belastingdienst. Tegelijkertijd wordt uw aangifte inkomstenbelasting makkelijker zonder de jaarcijfers van uw eenmanszaak.

Tenslotte is het voor een BV noodzakelijk een salarisadministratie te voeren. Zowel voor u zelf als eventueel personeel.

Eén BV is geen BV?

De meeste ondernemers in een BV-vorm doen dat via twee BV's: een Holding BV die 100 procent van de aandelen bezit in een Werk BV. Door gebruik van twee BV's kunt u (op termijn) aanzienlijk belasting besparen of uitstellen naar later. Veel ondernemingen kunnen ook prima starten met één BV. Later kunt u altijd meer BV's oprichten.

Als u samen werkt met een partner kan het wel handig zijn om direct ieder ook een eigen Holding BV op te richten naast de Werk BV waarin het bedrijf wordt uitgeoefend. Met een eigen holding kunt u bijvoorbeeld zelf uw salaris en de hoogte van uw dividend bepalen.

Welke acties zijn nodig voor de overgang naar een BV-structuur?

Welke acties nodig zijn voor oprichting van een BV is vooral afhankelijk van de fiscale gevolgen bij deze overstap.

In de meest eenvoudige variant is een BV snel opgericht, maar kan een aanzienlijk bedrag aan belasting verschuldigd zijn om uw onderneming over te dragen. Dit hangt af van de (meer-)waarde van de onderneming en of u een fiscale oudedagsreserve heeft opgebouwd. Door gebruik te maken van fiscale regelingen kan deze belastingheffing worden voorkomen en/of uitgesteld naar de toekomst.

Waar moet ik nog meer aan denken bij de overgang naar een BV-structuur?

Bij de overgang van uw onderneming van een eenmanszaak naar een BV-structuur spelen een aantal praktische punten die ook aangepast moeten worden. Denk hierbij onder andere aan:

 • informeren personeel en leveranciers over overgang en oversluiten van contracten;
 • aanpassen van bedrijfsgegevens op uw briefpapier, website, visitekaartjes en andere bedrijfsuitingen;
 • aanpassen algemene voorwaarden;
 • beoordelen of benodigde vergunningen overgedragen kunnen worden aan een BV;
 • overschrijven kentekens van bedrijfsauto's.
Per wanneer kan ik overstappen?

Het meest makkelijk is om de overstap naar een BV-structuur aan het begin van het jaar te maken. Bij een juiste uitvoering kan de overstap met economisch terugwerkende kracht tot 1 januari 2018 worden doorgevoerd. Zo heeft u geen gebroken boekjaren in de administratie.

Bij een overstap mét belastingheffing (ruisend) heeft u hiervoor de tijd tot 30 september 2018.

Met een overstap zonder belastingheffing (geruisloos) heeft u hiervoor zelfs de tijd tot 31 maart 2019. Voorwaarde om deze terugwerkende kracht te verkrijgen is wel dat op tijd een zogenaamde intentieverklaring bij de Belastingdienst wordt geregistreerd voor 1 oktober 2018. Na registratie van een intentieverklaring bent u overigens niet verplicht om een BV op te richten.

Vul de vragenlijst in en ontvang persoonlijk advies en indien wenselijk kosteloos een intentieverklaring.

Vul de vragenlijst in

Wat zijn de kosten voor het oprichten van een BV?

Voor de oprichting van een BV is een notaris nodig. De oprichting zelf is tegenwoordig erg gemakkelijk en goedkoop te regelen via internet. Bij de overstap van een eenmanszaak naar een BV is vaak extra aandacht nodig voor de over te dragen onderneming of bijvoorbeeld vastgoed. Om belastingheffing te voorkomen kunnen afspraken gemaakt worden met de belastingdienst. Hiervoor is onderzoek en overleg nodig. De kosten zijn erg afhankelijk van de aard en omvang van de eenmanszaak.

Past mijn eenmanszaak als rechtsvorm nog bij mijn onderneming?

U bent ondernemer en eigenaar van een eenmanszaak, vennootschap onder firma of BV. Heeft u al beoordeeld of deze rechtsvorm nog bij u en uw onderneming past?

Lees verder

Meld u aan voor onze nieuwsbrieven

Wij brengen u graag op de hoogte van nieuwe (internationale) inzichten op het gebied van financiën, bedrijfsvoering, strategie, governance, risk, compliance en meer.

Meld u aan