banner image
Persberichten

Grant Thornton steunt duurzaam herstel na de coronacrisis

Hou bij het economisch herstel aandacht voor het klimaat. Dat is de kern van de ‘Green Recovery Statement’, een initiatief van de Dutch Sustainable Growth Coalition (DSGC). Grant Thornton – die duurzaam ondernemen als speerpunt ziet – omarmt dit gedachtegoed en zette haar handtekening onder het statement. Daarmee sluit zij zich aan bij ruim 300 ondernemingen die het kabinet oproepen om duurzaamheid als hoeksteen op te nemen in de corona herstelplannen.

Groene investeringsplannen bieden kansen voor economisch herstel 

In 2019 lanceerde de Europese commissie de EU Green Deal: een plan en roadmap om de economie te verduurzamen. Eind juni kwam DSGC met een oproep om deze green deal als leidraad te nemen in een groen herstel van de coronacrisis. De geformuleerde doelen vertonen veel raakvlakken met de ambitie van Grant Thornton om bedrijven te helpen hun impact op de wereld te vergroten. “Door corona zijn veel bedrijven hard geraakt. Natuurlijk is er veel geld nodig voor het herstel. Maar dat herstel op een groene, sociale manier doen is cruciaal om de toekomstbestendigheid van bedrijven en de economie te waarborgen”, stelt Marcel Welsink, bestuursvoorzitter bij Grant Thornton: “Als bedrijven en de economie niet verduurzamen, zal de impact van de klimaatcrisis op de economie vele malen groter zijn dan die van de coronacrisis. Het is begrijpelijk dat veel bedrijven geneigd zijn zich primair te richten op financieel herstel, maar we kunnen het economisch herstel niet los zien van ons klimaat.”

Verduurzaming is een krachtig middel om uit de crisis te komen

Het is dus cruciaal om in het herstel van de economie duurzaamheid als belangrijke pijler te nemen. Daarvoor zijn nu ook ongekende kansen: de coronacrisis heeft geleid tot nieuwe vormen van (samen)werken, nieuwe businessmodellen en nieuwe partnerships die voorheen ondenkbaar of onuitvoerbaar leken, maar waarop voortgebouwd kan worden in de verduurzamingsopgave. Emma Verheijke, partner Sustainability & Impact Services: “We waren pre-corona in transitie naar een nieuwe economie, waarin duurzaamheid en maatschappelijke impact een steeds belangrijkere rol gingen spelen naast financiële waarde. Momenteel staan we op een ‘keerpunt’: gaan we onder druk van de huidige crisis een stap terug en geven we korte termijn financiële waarde weer voorrang? Of kijken we verder vooruit en zetten we in op een schonere, meer inclusieve economie? De keuzes die bedrijven hierin maken, bepalen nu meer dan ooit hun waarde en toekomstbestendigheid”.

Samen met het MKB invulling geven aan duurzame bedrijfsvoering

Grant Thornton ziet duurzaamheid als speerpunt voor zowel de eigen bedrijfsvoering als voor haar klanten. Zij draagt het gedachtegoed van het Green Recovery Statement uit in het advies aan bedrijven, investeerders, overheid en maatschappelijke organisaties. Zo ondersteunt Sinzer (onderdeel van Grant Thornton) organisaties met verduurzamingsstrategie,en met het meten en rapporteren van duurzaamheidsprestaties en maatschappelijke impact. Daarnaast zet Grant Thornton zich in de breedte in om organisaties te helpen navigeren op de aanstormende ontwikkelingen in de maatschappij en economie.

Initiatief lokaal opgepakt

Via de VOA (Vereniging van ondernemers in Alphen aan de Rijn, waar het kantoor van Grant Thornton is gevestigd) is het Green Recovery Statement ook onder de aandacht gebracht van andere ondernemers in de gemeente. Dit leidde ertoe dat lokaal nog eens 40 ondernemers begin september hun handtekening zetten. De deelnemers gaan samen met de VOA het thema verder inhoudelijk uitwerken. Grant Thornton wil hierbij graag haar kennis over duurzaam ondernemen delen en ondersteunt ondernemers waar mogelijk met advies.

Bent u benieuwd hoe Grant Thornton uw onderneming kan helpen op het gebied van duurzaamheid? Neem contact op met Emma Verheijke.

kopieer tekst artikel